10.10.2018

AVIZ

În temeiul deciziei nr. 5/11 din 26.09.2018, Administraţia Publică Locală Truşeni anunţa CONVOCAREA ADUNĂRII LOCUITORILOR COMUNEI, la 21 OCTOMBRIE 2018, ora 12.00, în faţa Casei de Cultură Truşeni.

D E C I Z I E nr. 5/11 din 26.09.2018 Cu privire la convocarea adunării locuitorilor/reprezentanţilor com.Truşeni Descarcă/Скачать

__________________________________________________________________________

15.08.2018

AVIZ

Administraţia Publică Locală Truşeni anunţa concurs pentru ocuparea postului de administrator al Î.M.”TD-Servitium”. Concursul se va desfăşura la data de 24 august 2018, ora 17.00 în incinta primăriei comunei Truşeni (str. 27 August, nr. 30). Candidatul la funcția de administrator al întreprinderii municipale poate fi orice persoană fizică care a activat în funcție de conducere cel puțin 4 ani. Doritorii de a participa la concurs sunt invitaţi să depună actele la primăria comunei Truşeni.

Informaţii suplimentare la tel. 022-590-644. ____________________________________________________________________________

22.12.2017

Aviz concurs 22.2017 Descarcă/Скачать

Bibliografia concursului 12.2017 Jurist Descarcă/Скачать

Bibliografia concursului 12.2017 Specialist contabil Descarcă/Скачать

Bibliografia concursului 12.2017 Specialist relatii cu publicul Descarcă/Скачать

____________________________________________________________________________

26.11.2018

DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri. Produse alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile preșcolare din com. Trușeni, pentru I jumătate a anului 2019. Descarcă/Скачать

DOCUMENTAŢIA STANDARD. Lucrări de construcție a turnului de apă în sectorul Vălicica Nouă din com. Trușeni, mun. Chișinău. Descarcă/Скачать

19.06.2018

DOCUMENTAŢIA STANDARD pentru realizarea achiziţiilor publice de bunuri și servicii. Obiectul achiziţiei: Produse alimentare inclusiv ecologice pentru instituțiile preșcolare din com. Trușeni, pentru a II-a jumătate a anului 2018. Descarcă/Скачать

26.03.2018

Anunț de intenție 2018. Descarcă/Скачать

 Planul de achiziție 2018. Descarcă/Скачать

04.12.2017

ACHIZIȚII PUBLICE 

Documentatia standard. Produse alimentare inclusiv ecologice pentru I-a jumătate a anului 2018 Descarcă/Скачать

26.10.2017

ACHIZIȚII PUBLICE 

Documentatia standard. Produse alimentare inclusiv ecologice pentru I-a jumătate a anului 2018 Descarcă/Скачать

Documentația standart pentru realizarea achiziţiilor publice de Lucrări de reparație capitală a str. Gh. Asachi, com. Trușeni, mun. Chișinău. Descarcă/Скачать

Documentația standart pentru realizarea achiziţiilor publice de Lucrări de reparație capitală a str. Morilor, com. Trușeni, mun. Chișinău. Descarcă/Скачать

Documentatia standard. Produse alimentare inclusiv ecologice pentru I-a jumătate a anului 2018Descarcă/Скачать

Documentatia standard. Lucrări de reparație capitală a str-lei 2, 31 August (de la intersecția str-la Basarabia nr. 2 pînă la intersecția cu str. Mărțișor), com. Trușeni. mun. Chișinău. Descarcă/Скачать

Documentatia standard. Produse alimentare inclusiv ecologice pentru a II-a jumătate a anului 2017 Descarcă/Скачать

Documentația standart pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări de reparație capitală a str. Kiev din com. Trușeni, mun. Chișinău. Descarcă/Скачать

Documentația standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări de construcție a sistemului de iluminat stradal din com.Trușeni, str. 27 August. (PT8106) și (PT8155) Descarcă/Скачать

____________________________________________________________________________

19.06.2017

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie „Cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal şi extinderea intravilanului satului” DESCARCĂ/СКАЧАТЬ

Proiect decizie plan urbanistic zonal Truseni DESCARCĂ/СКАЧАТЬ

Pachetul de documente №1 DESCARCĂ/СКАЧАТЬ

Pachetul de documente №2 DESCARCĂ/СКАЧАТЬ

____________________________________________________________________________

Contactaţi-ne

E-mail:
Subiect:
Mesaj: