Instituţii:

Grădiniţa nr.1

Instituţia preşcolară nr.1, comuna Truşeni,  strada Mateevici 4, telefon 590-221. Instituţie de stat, limba de  instruire este limba română. Programul de activitate este de 12 ore.

         Clădirea instituţiei funcţionează din anul 1964. Conform proiectului sunt 2 grupe. Pe parcursul anilor s-a mai format o grupă. În prezent funcţionează 3 grupe cu un contingent de copii în număr de 103.  Blocul  alimentar este dotat cu utilaj tehnic: frigider, plite electrice, mobilă specială, aragaz, condiţioner, aprovizionare cu apă caldă;spălătorie, depozite, cabinet medical, izolator  dotate cu toate cele necesare pentru primul ajutor. Lista de medicamente necesare pentru grădiniţă este asigurată.  În prezent sunt 102 copii, funcţionează toate 3 grupe cu o frecvenţă zilnică de 70-80 de  copii.

Asigurarea cu cadrele didactice este satisfăcătoare. Numărul cadrelor didactice conform ştatelor  este de 6 de persoane,  real  lucrează 7 persoane, dintre care 5 au studii pedagogice superioare, 2  studii pedagogice medii de specialitate


 Grădiniţa nr.2

Instituţia preşcolară nr.2, comuna Truşeni,  strada Precup 12, telefon 590-956. Instituţie de stat, limba de instruire este limba română. Programul de activitate este de 12 ore.

         Clădirea instituţiei preşcolare nr. 2 funcţionează din anul 1976. Conform proiectului sunt 6 grupe, centru  metodic, sala muzicală  spaţioasă, folosită şi pentru activităţile de educaţie fizică, blocul  alimentar  dotat cu utilaj tehnic: frigider, frigider-congelator, plite electrice,mobilă specială ,aragaz, sistemă de ventilaţie, aprovizionare cu apă caldă;  spălătorie, depozite, beci pentru păstrarea legumelor şi fructelor .Cabinetul medical, izolatorul  dotat cu toate cele necesare pentru primul ajutor. Lista de medicamente necesare pentru grădiniţă este asigurată.  În prezent sunt 239 copii, funcţionează toate 6 grupe cu o frecvenţă zilnică de 180 – 190  copii.

    Asigurarea cu cadrele didactice este satisfăcătoare. Numărul cadrelor didactice conform statelor  este de 15  persoane,   dintre care 6 au studii pedagogice superioare, 2 au studii incomplete, 6 persoane au studii medii speciale pedagogice,  2 educatori  au studii medii generale.   

                                                   

Gimnaziul nr.99 “Gh.V.Madan”

Instituţia a fost fondată în 1944 ca şcoală primară, reorganizată apoi în:

-          1951 – Şcoală de 7 ani;

-          1960 – Şcoală medie incompletă de 8 ani;

-          1999 – Gimnaziul nr.99 „Gh. V. Madan”.

Amplasarea instituţiei: str. Ştefan cel Mare nr.1, c.Truşeni (centrul satului), deplasarea cu microbusele nr.135 şi nr.111, autobus nr.17, tel. 022-590-332.

Pedagogii semănătorii de lumină. Viaţa omului trece ca iarba, se usucă ca roua, se vestejeşte ca floarea; zilele noastre trec, vremea trece, vremea vine, o generaţie se stinge alta învie, dar precum o bibliotecă nu moare, şcoala va dăinui multe decenii, educînd şi îmbogăţind sufleteşte pe mulţi discipoli.

Procesul instructiv-educativ din gimnaziu este asigurat de  30 de cadre didcactice , majoritatea cu o vechime pedagogică de peste 20 ani . Deţin grade didacice:  grad didactic I -2 profesori;  grad didactic II- 22 cadre didactice.

În instituţie activează în afara orelor de curs cercuri pe interese („Mîini dibace”, „Metrobius” – cerc dramatic, „Remix” – ansamblul vocal, „Cireşarii” – cerc de dans, ş.a.) şi secţii sportive (Volei, Baschet, Şah).

În Gimnaziu în anul de studii  2012-2013 structura reţelei şcolare este următoarea : sunt 16 clase, dintre care 7 clase I-IV, care au întrunit la început de an 144 elevi, şi 9 clase a V-IX în care studiază 182 elevi. Limba de instruire  în Gimnaziu este româna.

În toate timpurile au existat educatori excelenţi şi părinţi iubitori, cărora le-a reuşit demersul educaţional fără prea multe frămîntări şi probleme. De aceea parteneriatul şcoală-familie-comunitate este primordial în educarea copiilor şi nu în ultimul rînd un rol important îl are şi susţinerea gimnaziului din partea APL, care în ultimii ani a investit surse financiare pentru crearea condiţiilor cît mai bune pentru realizarea procesului instructiv-educativ.

 

Liceul Teoretic Truşeni

      Şcoala Medie  a  fost fondată în 1948, creată în baza a celor 3 şcoli: şcoala de băieţi nr.1, şcoala de fete nr.2, şcoala mixtă.

      În  1961 se construieşte o nouă clădire unde este transferată  şcoala medie, care funcţionează şi astăzi.

Pînă  în  anul 2008 această  şcoală au absolvit-o  4138 de elevi, dintre care 12 au fost decernaţi cu medalie de aur, 12 de argint, 70 au primit diplome.  În anul  1999 ŞM nr.1,Truşeni este reorganizată în ŞM nr.98.  

     Şcoala  dispune de 22  de  săli de clasă conform proiectului cu capacitatea de  550 de  locuri.  Astăzi Şcoala Medie nr.98  dispune  de cabinet de fizică, de chimie, asigurate cu inventar necesar  la  80%, 1 cabinet de informatică  cu 11 compiutere, atelier de menaj  cu 7 maşini de cusut, teren sportiv şi o sală de sport ce este asigurată cu inventar sportiv  necesar, sală de festivităţi cu  o capacitate  de 120 de locuri, cabinet medical dotat cu medicamente necesare, cantină. Cabinetele de istorie,  de limbi moderne,  de limba română, de  biologie şi  de geografie  sînt dotate cu  material didactic necesar (tabele,hărţi,fişe,mulaje). Biblioteca dispune de literatură artistică  şi metodică pentru studierea disciplinelor şcolare.    

                                                                                                       

  Centrul de Sănătate

     IMSP CS Truşeni este amplasat într-o clădire adaptată din 1999, pe strada 27 August, 2, fosta secţie de terapie a spitalului de circumscripţie sătesc, construit în 1959.

Din 2002 a fost începută reconstrucţia şi reparaţia capitală     

       Colaboratorii IMSP Centrului  de Sănătate acorda următoarele genuri (tipuri) de activitate:

- asistenţa medicală primară.

- asistenţa medicală specializată (stomatologică).

- asistenţa medicală de urgenţă (în condiţii de ambulator).

- fizioterapie.

- investigatii de laborator. 

        Populaţia comunei Truşeni  este asigurată cu medici de familie în 100,0%, activeaza 6 medici de familie.

Programul de lucru de la 8.00-18.00

 

Centrul Cultural

A fost dată în exploatare în anul 1954.

Reprezinta un spaţiu al spiritelor tinere şi libere, al culturii autentice, oferind tinerilor o alternativă elevată, de petrecere a timpului liber. Casa de Cultură este un mediu în care se dezvoltă calităţile artistice şi morale, este un spaţiu de manifestare pentru experimente culturale, precum şi de promovare şi afirmare a tinerelor talente.

Este dotata in jurul sau cu un mic parc pentru odihna si agrement. Cuprinde o sală de dans amenajată pentru iubitorii de dansuri sportive. Aici copiii îşi manifestă creativitatea si energia pe care o detin.

Sala cea Mare,  ornamentata in stil moldovenesc, dispune de 200 de locuri pentru vizitatori.

La fel în incita sa are o biblioteca care  reprezinta reţeaua culturală, fiind dotată cu 1710 exemplare noi de carţi pentru a dezvolta spiritul intelectual al copiilor şi al tuturor iubitorilor de cunoştinţe. În incinta bibliotecii veţi gasi reprezentarea cărtii Trusenii, avind posibilitatea de a o lectura.

 Lucrările de modernizare, realizate în ultimii ani, indică această instituţie ca fiind un spaţiu extrem de generos, funcţional, elegant, unde actul cultural sa fie desfăşurat în condiţii otptime, fapt care duce spre perfectionarea casei de cultură,or Casa de Cultură este şi va rămîne edificiul cultural care găzduieşte, formează, promovează şi afirmă talentele tuturor care vor  frecventa cu perseverenţă şi dăruire formaţiile, cenaclurile, cursurile, cluburile, precum şi multiplele activităţi organizate  sub îndrumarea referenţilor de specialitate.

 

Clubul Fotbal -Tenis „Truşeni”,

afeliat la Federaţia de Fotbal-Tenis din Republica Moldova din anul 2007, este unul din cele mai bune din ţară. A participat cu succes la diferite turnee internaţionale

2007 – medalie de argint

2008 – campioana naţională

2009 – campioana naţională

        - Cupa Moldovei

2012 – campioana Moldovei

         - Cupa Moldovei

         - Cupa Preşedinteluoi FFTM

         - Cupa în memoria decedaţilor la luptele din Transnistria

         - medalia de bronz la Campionatul Mondial din Ungaria (juniori)

         - Cupa OPEN Rusia din Soci

         - Cupa Moldovei la futvolei I ediţie

         - medalia de argint la Campionatul Moldovei de futvolei

În fiecare an în componenţa Lotului Naţional participă 4-5 membri ai echipei CFT „Truşeni”.

Cei mai buni sportivi: Niţu Cătălin, Niţu Vladimir, Niţu Alexandru, Procopii Marcel, Vîrlan Dorel ş.a.

Обратная связь

E-mail:
Тема:
Сообщение: