03.03.2016

AVIZ

P Primăria com. Trușeni organizează concursul la funcția de director a instituției La funcția de director a instituției preșcolară nr.2 s. Trușeni poate candida persoana care înturnește cumulativ următoarele condiții: 1.Deține cetățenia Republicii Moldova;
2.Studii superioare universitare;
3.Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;
4.La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;
5.Cunoaște limba romînă;
6.este aptă din punct de vedere (fizic și neuropsihic), este necesar prezentarea certificatului de la medicul psihiatru;
7.Nu are ntecedente penale;
8.Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art. 86 alin. (1) lit.1) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea fincției date depun personal sau prin reprezentant la cancelarea organizatorului concursului, prin poștă sau prin e-mail, pînă la data de 18.03.2016, dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.Cererea de participare la concurs;
2.Copia actului de identitate;
3.Copia actului de studii;
4.Copia carnetului de muncă;
5.Curriculum vitae;
6.Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;
7.Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere. Concursul pentru funcția de director constă din 4 etape successive: Verificarea îndeplinirii condiíilor de participare la concurs; Evaluarea cunoștinților profesionale și managerial (testul, în incinta DGETS) ; Evaluarea curriculum vitae;

_________________________________________________________