27.11.2018

ANUNŢ!

În incinta primăriei comunei Truşeni (str.27 August, nr.30), miercuri la data de 28.11.2018 la orele 15:00 va avea loc şedinţa Comisiei Urbanism, arhitectură, amenajare a teritoriului şi agricultură,

iar Vineri la data de 30.11.2018 orele 15:00 va avea loc şedinţa Comisiei Buget, finanţe, protecţie socială, reforme, cultură, educaţie, tineret şi sport şi şedinţa Comisiei Juridice, control, reglementări şi menţinerea ordinii publice.

__________________________________________________________________________