08.04.2016

Primăria com. Truşeni, mun. Chişinău (str.27 august, nr.30), anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Contabil-şef; Specialist (jurist).

Se prelungeşte data limită de depunere a dosarului - 29 aprilie 2016
Relaţii la tel.: 022-590-238

 FORMULAR Descarcă

 CONCURS Descarcă

 BIBLIOGRAFIA Descarcă

_________________________________________________________

23.03.2016

Primăria com. Truşeni, mun. Chişinău (str.27 august, nr.30), anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: Contabil-şef; Specialist (jurist).

 FORMULAR Descarcă

 CONCURS Descarcă

 BIBLIOGRAFIA Descarcă

_________________________________________________________

10.03.2016

AVIZ

Primăria com. Trușeni organizează concursul la funcția de director a instituției 

La funcția de director a instituției preșcolară nr.2 s. Trușeni poate candida persoana care înturnește cumulativ următoarele condiții:

1.Deține cetățenia Republicii Moldova;

2.Studii superioare universitare;

3.Are o vechime în activitate didactică de cel puțin trei ani;

4.La data expirării termenului de depunere a dosarelor, nu a împlinit vîrsta de 65 ani;

5.Cunoaște limba romînă;

6.este aptă din punct de vedere (fizic și neuropsihic), este necesar prezentarea certificatului de la medicul psihiatru;

7.Nu are ntecedente penale;

8.Nu a fost concediată în ultimii 5 ani pe baza art.86 alin. (1)lit.1) din Codul muncii.

Candidații pentru ocuparea fincției date depun personal sau prin reprezentant la cancelarea organizatorului concursului, prin poștă sau prin e-mail, pînă la data de 18.03.2016, dosarul de concurs cuprinde următoarele acte obligatorii:

1.Cererea de participare la concurs;

2.Copia actului de identitate;

3.Copia actului de studii;

4.Copia carnetului de muncă;

5.Curriculum vitae;

6.Certificatul medical care atestă faptul că persoana este aptă din punct de vedere medical, fizic și neuropsihic, pentru exercitarea funcției;

7.Cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere.

Concursul pentru funcția de director constă din 4 etape successive:

Verificarea îndeplinirii condiíilor de participare la concurs;
Evaluarea cunoștinților profesionale și managerial (testul, în incinta DGETS) ;
Evaluarea curriculum vitae;

_________________________________________________________