.

Primar TruseniStimaţi truşeneni şi oaspeţi ai comunei noastre! 

Vă mulţumesc că aţi accesat pagina web a administraţiei publice locale Truşeni, astfel îmbunătăţind comunicarea reciprocă, care va duce la soluţionarea mai eficientă a problemelor sociale şi la o dezvoltare multaşteptată a comunităţii.

Numai prin conlucrarea administraţiei publice locale cu cetăţenii, comunitatea noastră va prospera şi se va dezvolta conform aşteptărilor noastre.

Părerea şi implicarea nemijlocită a Dumneavoastră în problemele cotidiene contează pentru viitorul comunei noastre.

Sper ca acest site să fie util şi funcţional pentru Dumneavoastră. Creşterea numărului său de utilizatori va constata faptul că administraţia publică locală Truşeni este deschisă şi transparentă.

Cu profund respect,

Primarul comunei Truşeni Stela Munteanu