10.10.2013 PLANUL DE DEZVOLATRE

Denumirea proiectului: Proiectarea şi construcţia unui bloc nou pentru 60 locuri la Grădiniţa de copii nr.1, str. A.Mateevici, 2

Tipul proiectului: social

Descrierea succintă a proiectului:

Populaţia comunei Truşeni constituie 10054 locuitori, dintre care 864 copii de 0- 7 ani

Conform Codului Educaţional şi a cerinţelor sanitaro-igienice în grupele de creşă trebuie să fie cîte 15 copii, de facto fiind 42 de copii, în celelalte   grupe cîte 25 copii, de facto cîte 37-42 copii.

La moment în localitate activează 2 grădiniţe de copii:

Grădiniţa nr.1 – capacitatea după proiect 50 locuri, cu 2 grupe;

de facto 103 copii (grupa mică, medie şi mare), lipsesc grupele de creşă şi pregătitoare, diferenţa fiind 53 copii. Sunt înscrişi în rînd 40 de copii, la şcoală vor merge 33 de copii

Grădiniţa nr.2 – capacitatea după proiect 140 locuri, cu 6 grupe; de facto 241 copii, diferenţa fiind 101 copii, (ca 3 grupe).Solicitări din partea părinţilor înscrise – 84. La şcoală vor merge 34 de copii.

Numărul real de copii depăşeşte de 2 ori numărul normativ. 

Construcţiei acestui bloc ar rezolva problema copiilor neinstituţionalizaţi, ar asigura o educaţie de calitate şi părinţilor oportunităţi pentru o viaţă cu mai puţine probleme.

Rezultatul scontat:  locuri de plasare a copiilor în grădiniţă; grădiniţă modernă; utilaj performant; cadre didactice profesioniste.

Beneficiari: 120 copii; părinţii

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea proiectului: APL, cetăţenii localităţii.

Potenţialii finanţatori: investitori străini privaţi, bugetul municipal, bugetul local, Comisia Europeană,   organizaţii internaţionale.

Premisele de realizare a proiectului: 120 copii instituţionalizaţi şi supravegheaţi; locuri vacante de muncă.

Factorii de risc privind realizarea proiectului: lipsa mijloacelor financiare.

Sursele financiare necesare realizării proiectului: proiectarea- 113,00 mii lei

                                                                                    construcţia – 8874,55 mii lei.

Perioada de realizare a proiectului: 2013 – 2015

Rentabilitatea şi eficienţa proiectului după realizare: Realizarea proiectului va permite oferirea condiţiilor    necesare pentru asigurarea educaţiei preşcolare a copiilor din localitate, pregătirea corespunzătoare pentru şcoală. Părinţii vor avea posibilitatea să se încadreze în cîmpul muncii.

__________________________________________________________________ 

Denumirea proiectului: Proiectarea şi construcţia aducţiunii de apă (8 km) Chişinău (str.L.Deleanu) – Truşeni (str.27 August), etapa I             

Tipul proiectului: infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:

Acest proiect presupune aprovizionarea întregului sat cu apă potabilă de calitate

Rezultatul scontat: asigurarea cu apă potabilă a localităţii; îmbunătăţirea calităţii vieţii şi scăderea morbidităţii locuitorilor;

Beneficiari: toţi locuitorii satului

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea proiectului: APL, cetăţenii localităţii, agenţii economici

Potenţialii finanţatori:.FISM, Comisia Europeană, bugetul municipal, bugetul local, investitori privaţi, contribuţia localităţii, Fondul Ecologic

Premisele de realizare a proiectului: lipsa apei potabile din localitate

Factorii de risc privind realizarea proiectului: lipsa resurselor financiare; birocraţia restrictivă din ţară

Sursele financiare necesare realizării proiectului: proiectarea- 148,00 mii lei

                                                                                    construcţia – 6500,00 mii lei.

Perioada de realizare a proiectului: 2013 – 2015

Rentabilitatea şi eficienţa proiectului după realizare: Realizarea proiectului va asigura populaţiei condiţii mai bune de trai; îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei.

__________________________________________________________________

Denumirea proiectului: Proiectarea şi construcţia alimentării cu apă a sectoarelor Fundătură şi Bostani (12 km), reţele de apeduct                            

Tipul proiectului: infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:

Acest proiect presupune aprovizionarea a două sectoare ale satului cu apă potabilă de calitate

Rezultatul scontat: asigurarea cu apă potabilă a localităţii; îmbunătăţirea calităţii vieţii şi scăderea morbidităţii locuitorilor;

Beneficiari: toţi locuitorii satului

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea proiectului: APL, cetăţenii localităţii, agenţii economici

Potenţialii finanţatori:.FISM, Comisia Europeană, bugetul municipal, bugetul local, investitori privaţi, contribuţia localităţii, Fondul Ecologic

Premisele de realizare a proiectului: lipsa apei potabile din localitate

Factorii de risc privind realizarea proiectului: lipsa resurselor financiare; birocraţia restrictivă din ţară

Sursele financiare necesare realizării proiectului: proiectarea- 78,00 mii lei

                                                                                    construcţia – 5500,00 mii lei.

Perioada de realizare a proiectului: 2013 – 2015

Rentabilitatea şi eficienţa proiectului după realizare: Realizarea proiectului va asigura populaţiei condiţii mai bune de trai; îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei.

 __________________________________________________________________

Denumirea proiectului: Proiectarea şi construcţia reţelei de canalizare or.Vatra (str.Plopilor) – com. Truşeni (str.27 August)                            

Tipul proiectului: infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:

Acest proiect presupune îmbunătăţirea calităţii vieţii

Rezultatul scontat: asigurarea populaţiei cu un sistem de canalizare

Beneficiari: toţi locuitorii satului

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea proiectului: APL, cetăţenii localităţii, agenţii economici

Potenţialii finanţatori:.FISM, Comisia Europeană, bugetul municipal, bugetul local, investitori privaţi, contribuţia localităţii, Fondul Ecologic

Premisele de realizare a proiectului: lipsa apei potabile din localitate

Factorii de risc privind realizarea proiectului: lipsa resurselor financiare; birocraţia restrictivă din ţară

Sursele financiare necesare realizării proiectului: proiectarea-  lei

                                                                                    construcţia –  lei.

Perioada de realizare a proiectului: 2013 – 2015

Rentabilitatea şi eficienţa proiectului după realizare: Realizarea proiectului va asigura populaţiei condiţii mai bune de trai; îmbunătăţirea stării sănătăţii populaţiei.

 __________________________________________________________________

Denumirea proiectului: Proiectarea şi construcţia Gazoductului de presiune medie şi joasă din str. Voluntarilor nr.27-52, sectorul Vălicica Nouă; strada Mărţişor nr.2-34, strada Valnova nr.1-35, sectorul Dealul  Morilor                         

Tipul proiectului: infrastructură

Descrierea succintă a proiectului:

Acest proiect presupune îmbunătăţirea calităţii vieţii

Rezultatul scontat: asigurarea populaţiei cu gaz natural

Beneficiari: locuitorii de pe străzile Voluntarilor, Mărţişor, Valnova

Actorii interni şi externi interesaţi în realizarea proiectului: APL, cetăţenii localităţii, agenţii economici

Potenţialii finanţatori:.FISM, Comisia Europeană, bugetul municipal, bugetul local, investitori privaţi, contribuţia localităţii, Fondul Ecologic

Premisele de realizare a proiectului: interesul populaţiei pentru efectuarea lucrărilor de asigurare cu gaz şi conectare la reţeaua de gaz; micşorarea poluării mediului prin reducerea consumului de cărbune

Factorii de risc privind realizarea proiectului: lipsa resurselor financiare; birocraţia restrictivă din ţară

Sursele financiare necesare realizării proiectului: proiectarea-  11,212 mii lei,

                                                                                    construcţia – 736,15 mii lei.

Perioada de realizare a proiectului: 2013 – 2015

Rentabilitatea şi eficienţa proiectului după realizare: Realizarea proiectului va crea condiţii mai bune de trai; micşorarea poluării mediului şi stimularea dezvoltării unor afaceri din sector.

__________________________________________________________________

Proiecte spre implementare, înregistrate la Achiziţii publice în urma desfăşurării licitaţiilor publice

I.                  Executarea lucrărilor de iluminare a străzilor din comuna Truşeni

a)      Reconstrucţia şi modernizarea iluminatului stradal PT 8175 din str. Ghidighici,

      suma 71,51 mii lei, alocată din bugetul municipiului Chişinău;

b)      Reconstrucţia şi modernizarea iluminatului stradal PT 8106 din str. Ghidighici - Doina,

       suma 141,60 mii lei, alocată din bugetul municipiului Chişinău;

c)      Reconstrucţia şi modernizarea iluminatului stradal PT 8174 din str. Doina, suma 44,11 mii lei, alocată din bugetul municipiului Chişinău;

d)     Reconstrucţia şi modernizarea iluminatului stradal din str. V.Ciubotaru, suma 100,00 mii lei, alocată din bugetul de stat;

 II.               Construcţia terenului de mini fotbal comuna Truşeni, suma de 250,00 mii lei, alocată din bugetul local al Primăriei Truşeni;

 III.           Lucrări de reparaţie a străzilor

a)      Reparaţia străzii S Lazo, suma de 201,93 mii lei; alocată din bugetul local al Primăriei Truşeni;

b)      Reparaţia străzilor G.Coşbuc şi D.Cantemir, suma de 91,601 mii lei, alocată din bugetul local al Primăriei Truşeni;

c)      Reparaţia străzii Groapa Lutului, suma de 92,294 mii lei, alocată din bugetul local al Primăriei Truşeni.

       S-au elaborat proiecte de Reparaţie a străzilor Străşeni, 27 August,  Livezilor  pentru a fi prezentate la FISM, investitori privaţi pentru finanţare în anul 2014.