22.09.2020

COMUNICAT CONSILIUL Sedinta 8 din 11.09.2020 descarca/скачать

20.09.2020

DECIZIE nr. 8/1 descarca/скачать

04.09.2020

DECIZII nr. 7/1 - 7/9 descarca/скачать

21.07.2020

DECIZIE nr. 6/1 Cu privire Ia privatizarea loturilor din întovărăşirile Pomilegumicole descarca/скачать

25.06.2020

DECIZII nr. 5.1-5.4 descarca/скачать

24.06.2020

DECIZII 06.2020 descarca/скачать (40 documente/40 документов)

10.06.2020

DECIZIE nr.4.23 din 10.06.2020 taxe locale modificarea anexei nr.3.1 decizia nr.2.1 din 04.02.2020 buget lectura II

04.06.2020

DECIZIE 3/4 din 01.06.20 Cu privire la constituirea SRL "INOVAEUROINVEST-Truseni"

03.06.2020

DECIZIE 3/1 din 27.05.20 Cu privire la aprobarea studiului de fezabilitate "Schema de canalizare a satului Truseni, mun. Chisinau

ANEXA la Decizie 3/1 din 27.05.2020

DECIZIE 3/2 din 27.05.20 Cu privire la constituirea grupului de lucru

DECIZIE 3/3 din 27.05.20 Cu privire la desemnarea reprezentantului Consiliului de instanta de judecata

20.12.2019

DECIZIA 2/1 din 06.12.19 Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate in cadrul Consiliului comunal Truseni

15.11.2019

DECIZIA 1/1 din 15.11.19 Aducerea la cunostinta a rezultatelor alegerilor locale

DECIZIA 1/2 din 15.11.19 Aducerea la cunostinta a rezultatelor alegerilor locale

01.10.2019

DECIZII adoptate 10.10.2019.

19.06.2019

DECIZII adoptate 19.06.2019.

13.12.2018

DECIZIA nr. 6/2 din 03.12.2018.

 DECIZIA nr. 7/2 din 08.12.2018.

26.09.2018

DECIZIA nr. 5/1 din 26.09.2018.

11.08.2018

DECIZII ședința 4.

24.07.2018

DECIZII 2018

17.09.2015

DECIZIE Nr. 4/1 din 17.09.2015 Cu privire la aprobarea Imnului satului Truşeni

 DECIZIE Nr. 4/2 din 17.09.2015 Cu privire la alegerea viceprumarului comunei Truşeni

 DECIZIE Nr. 4/3 din 17.09.2015 Cu privire la stabilirea indemnizaţiei de participare a consilierilor la şedinţele Consiliului

 DECIZIE Nr. 4/8.2 din 17.09.2015 Cu privire la formarea bunurilor imobile

 DECIZIE Nr. 4/9 din 17.09.2015 Cu privire la examinarea notificării oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat cu nr.1304/OTu1660 10.08.2015

 DECIZIE Nr. 4/20 din 17.09.2015 Cu privire la aprobarea Regulamentului Consiliului comunal Truşeni

28.07.2015

 DECIZIE Nr. 3/1 din 28.07.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului comunal Truşeni nr. 9/9 din 16.12.2014 cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2015 lectura II

 DECIZIE Nr. 3/2 din 28.07.2015 Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare şi operarea unor modificări a bugetului comunei Truseni pentru anul 2015

 DECIZIE Nr. 3/3 din 28.07.2015 Cu privire la acordarea indemnizaţiei unice

21.07.2015

 DECIZIE Nr. 2/1 din 21.07.2015 Cu privire la formarea fracţiunilor în cadrul Consiliului comunal Truşeni

 DECIZIE Nr. 2/4 din 21.07.2015 Cu privire la formarea comisiilor consultative de specialitate în cadrul Consiliului comunal Truşeni

 DECIZIE Nr. 2/5 din 21.07.2015 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei de licitaţie

10.07.2015

 DECIZIE Nr. 1/1 din 10.07.2015 Cu privire la aducerea la cunoştinţă a rezultatele alegerilor locale generale din 14 iunie 2015 în Circumscripţia Electorală Truşeni nr. 1/14, validarea mandatelor consilierilor comunali aleşi

 DECIZIE Nr. 1/2 din 10.07.2015 Cu privire la aducerea la cunoştinţă a rezultatele alegerilor locale generale din 28 iunie 2015 pentru uncţia de primar al comunei Truşeni în Circumscripţia Electorală Truşeni nr. 1/14

13.03.2015

 DECIZIE Nr. 2/10 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.2 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.3 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.7 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.8 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.9 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.10 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/12 din 13.03.2015 Cu privire la stabilirea hotarului Întovărășirii Pomicole Bostancea

 DECIZIE Nr. 2/12.1 din 13.03.2015 Cu privire la stabilirea hotarului Întovărășirii Pomicole Valea Salcîmilor

 DECIZIE Nr. 2/16 din 13.03.2015 Cu privire la darea în locaţiune a unor încăperi în incinta Casei de Cultură din str.27 Augusr,nr.10

 DECIZIE Nr. 2/17 din 13.03.2015 Cu privire la examinarea demersului de a acorda cu titlu gratuit birouri din incinta primăriei sectorului de poliţie nr.5

 DECIZIE Nr. 2/2 din 13.03.2015 Cu privire la conferirea numelui ”Gheorghe Vasile Madan”, prozator, folclorist, băștinaș al satului Trușeni Gimnaziului nr.99

 DECIZIE Nr. 2/3 din 13.03.2015 Cu privire la rectificarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2015 din contul mijloacelor disponibile bugetare

 DECIZIE Nr. 2/3.1 din 13.03.2015 Cu privire la modificarea deciziei Consiliului comunal Truşeni 9/9 din 16.12.2014 cu privire la aprobarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2015 lectura II

 DECIZIE Nr. 2/3.2 din 13.03.2015 Cu privire la rectificarea bugetului comunei Truşeni pentru anul 2015 din contul mijloacelor speciale

13.03.2015

 DECIZIE Nr. 2/10 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată

 DECIZIE Nr. 2/10.2 din 13.03.2015 Cu privire la darea în arendă a terenurilor aferente şi adiacente obiectivelor proprietate privată