ANEXA 1, BUGETUL 2012

Anexa nr. 1

la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr.10/11  din 12.12.2012

 

Sinteza veniturilor, cheltuielilor şi surselor de finanţare a bugetului com. Truşeni pe anul 2013

                                                                                    

Denumirea indicatorului

Codurile

Total

inclusiv mii lei

Capitol,/gr. principală

Paragraf/gr.

principală

Venituricheltuieli de bază

Taxe

le locale

 

Mijloac

special

 

I. Venituri total

 

 

4635.4

4035.4

264.4

600.0

1. Veniturile proprii

 

 

 

 

 

 

Impozit pe venit aferent operațiunilor de predare în posesie și /sau folosință a proprietății imobiliare.

111

05

0.2

0.2

 

 

Impozit funciar de la persoanele fizice

114

03

40,0

40,0

 

 

Impozitul funciar pe păşuni şi fîneţe

114

06

0.2

0.2

 

 

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la G.Ţ.

114

07

102.5

102.5

 

 

Impoz. pe bunurile imobiliare ale pers. juridice

114

10

10.0

10.0

 

 

Impozit pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială

114

12

335.0

335.0

 

 

Impozit pe bunurile imobiliare achitat de către pers. fizice - cetăţeni, din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor imobiliare

114

14

1507.1

1507.1

 

 

Impozitul privat

115

04

5,0

5,0

 

 

Plata pentru apă

115

51

1.2

1.2

 

 

Taxa de organizare a licitaţiei

115

56

2.4

2.4

 

 

Taxa pentru Certificatul de urbanism

115

57

60.0

60.0

 

 

Dobînzile de la depunerea mijloacelor bugetare

121

12

13.0

13.0

 

 

Arenda pentru terenul cu destinaţie agricolă

121

32

4.3

4.3

 

 

Plata pentru arenda terenur. cu altă destinaţie decît cea agricolă

121

33

16.0

16.0

 

 

Taxa pentru chirie şi arendă

121

35

15,0

15,0

 

 

Taxa pentru patenta de întreprinzător

121

37

3.0

3.0

 

 

Taxa pentru amenajarea teritoriului

122

28

55.0

55.0

 

 

Taxa pentru unităţile comerciale

122

30

210.0

210.0

 

 

Alte încasări

122

40

0.5

0.5

 

 

2. Defalcări de la veniturile regulizatoare

 

 

 

 

 

 

Impozitul pe venitul din salariu

111

01

1200.0

1200.0

 

 

Alte impozite pe venit

111

09

50.0

50.0

 

 

Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător reţinut din sursa de plată

111

20

90.0

90.0

 

 

Impozitul pe venitul din activitatea de întreprinzător

111

21

300.0

300.0

 

 

Impozitul pe venitul din suma devidentelor achitate

111

22

15.0

15.0

 

 

Mijloace speciale

151

01

600.0

 

 

600.0

4. Cheltuieli total

 

 

 

 

 

 

1. Servicii de stat cu destinaţie generală

01

806.3

776.3

 

 

30.0

2. Învăţămînt

06

3557.9

3287.0

 

 

270.9

3. Cultura, arta sportul  şi acţiuni p/tineret

08

285.6

285.6

 

 

 

4. Asistenţa socială

10

122.4

122.4

 

 

 

5. Gospodăria comunală

15

566.9

267.4

 

 

299.1

6. Cheltuieli neatribuite la alte grup.principale

20

296.7

296.7

 

 

 

inclusiv: personalul tehnic

20

67.2

67.2

 

 

 

               Fondul de rezervă

20

45.4

45.4

 

 

 

20.09.214

20

184.1

184.1

 

 

 

7. Deficit (- ), excedent (+)

26

-1000.0

-1000.0

 

 

 

8.Mijloace de la vînzarea și privatizarea bunurilor proprietate publică

29

1000.0

1000.0

 

 

 

9. Mijloace bănești din privatizarea terenurilor proprietate publică a unităților administrativ teritoriale

29.08

1000.0

1000.0

 

 

 

 

 

       Secretar al Consiliului                                       Margareta Burduja

 

Обратная связь

E-mail:
Тема:
Сообщение: