ANEXA NR. 2.1 LA BUGETULUI 2012 FINAL

Anexa nr. 2.1

la decizia Consiliului comunal

Truşeni nr. 10/11 din  12.12.2012

 

Cotele impozitelor funciare şi imobiliare pentru anul 2013

 

 

Denumirea impozitelor

Articol/

Aliniat

Obiectele impunerii

Cotele concrete a impozitului funciar şi bunurile imobiliare

  1.

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă, cu excepţia impozitului de la gospodăriile ţărăneşti(de fermieri)

114.01

 

 

 

114.06

 

 

 

114.02

a) toate terenurile agricole, fără G.Ţ.

- care au indici cadastrali

- care nu au  indici  cadastrali

 

b) terenurile destinate fîneţelor şi păşunelor:

- care au indici cadastrali

- care nu au  indici  cadastrali

 

c) terenuri ocupate de obiecte acvatice (iazuri, lacuri)

1,5 lei p/u un grad/ha

110,0 lei p/u 1 ha

 

 

 

0,75 l. p/u un gr./ha

55 lei p/u 1 hectar

 

115 lei pentru 1 hectar de suprafaţă acvatică

  2.

Impozitul funciar încasat de la persoanele fizice

114.03

 

 

 

 

 

 

 

 114.02

Terenurile din intravilan care nu au evaluare:

a) terenuri  pe care sînt amplasate fondul de locuinţe, loturi de pe lîngă domiciliu (inclusiv: terenurile atribuite de către APL ca loturi de pe lîngă domiciliu şi distrib. în extravilan din cauza insuficienţii de terenurilor în intravilan):

- în localităţile rurale

 

Terenurile destinate întreprinderilor agricole care nu au evaluare:

- în oraşele şi localităţile rurale

 

 

 1,0 lei p/u 100 m.p.

 

 

 

 

 

10 lei p/u 100 m.p.

  3.

Impozitul funciar pe terenurile cu altă destinaţie decît cea agricolă

114.02

.

70 lei p/u 1 ha

  4.

Impozitul funciar pe terenurile cu destinaţie agricolă de la gospodăriile ţărăneşti ( de fermieri)

114.07

Terenurile pe care sînt amplasate Gospodăriile Ţărăneşti (de fermieri)

1,5 lei p/u

1 grad/ha

 

  5.

 

 Impozitul pe bunuri imobiliare ale persoanelor juridice

 

 114.10

 

 Clădirile şi construcţiile cu destinaţie agricolă ale agenţilor economici, care nu au evaluare;

 

 

 0,1 % din valoarea de bilanţ

  6.

Impozitul pe bunurile imobiliare ale persoanelor juriddice.

114.10

4.Terenurile agricole cu construcții amplasate pe ele (depozite, frigidere, grame) și alte construcții

 

0.1% din baza impozabilă a bunului imobil

  7.

Impozitul pe bunurile imobiliare cu destinaţie comercială şi industrială

114.12

Construcţiile care au fost evaluate, terenurile aferente care au fost evaluate

0,1% la sută din costul bunurilor

 

8.

Impozitul pe bunurile imobiliare, achitate de către persoanele fizice - cetăţeni din valoarea estimată (de piaţă) a bunurilor

114.14

1.Din valoarea estimativă (de piaţă) a bunurilor imobiliare (construcţii, teren), întovărăşiri pomilegumicole

2.Cu destinația locativă (apartamente și case de locuit individuale), terenuri aferente acestor bunuri.

3.Cu altă destinație decît cea locativă (apartamente și case de locuit individuale), care aparțin persoanelor fizice, neevaluate de către organele cadastrale teritoriale, conform valorii estimative.

 

0,15% din baza impozabilă

 

0.05% din baza impozabilă a bunurilor imobiliare.

0.30% din valoarea estimativă

 

                            Secretar al Consiliului                                                          Margareta  Burduja

 

Обратная связь

E-mail:
Тема:
Сообщение: