ANEXA NR. 5 LA BUGETUL 2012

Anexa nr. 5

la decizia Consiliului comunal

                                                                                                        Truşeni nr. 10/11 din  12.12.2012

 

Punerea în aplicare şi administrarea taxelor locale ţine de competenţa organelor administrative publice

 

     Pentru efectuarea cheltuielilor pentru amenajarea şi salubrizarea teritoriului,  cheltuielilor neprevăzute pentru întreţinerea bugetară (reparaţia curentă, procurarea mobilierului rechizite de birou ş.a.) este necesar de a stabili taxe locale:

                                                                                                                                         art. 151-01

I.Taxa pentru servicii prestate:

    1. Extras din arhivă                                                                                                                 5 lei

    2. Estras din Registre  pentru construcție pînă la anul 1993                                       100 lei

    3. Extras din Contul personal                                                                                               3 lei

    4. Eliberarea certificatelor pentru vînzarea-cumpărarea producţiei:

         din microbus                                                                                                                     25 lei

         din TIR                                                                                                                               100 lei                                                                                                                        

    5. Eliberarea certificatelor (componenţa familiei, servicii comunale, adresa domiciliului, lipsa datoriilor fiscalee.t.c.)      2 lei                            

    6. Înregistrarea solemna a căsătoriei                                                                                       200 lei

    7. Înregistrarea solemnă a căsătoriei în afara localului  primăriei Trușeni                       500 lei

    8.Taxă pentru recepţie finală a caselor:

         1. Casă de locuit cu un nivel construită pînă la anul 2000                                                54 lei                                                                                  

         2. Casă de locuit cu un  nivele construită după  anul 2000                                              100 lei

         3. Casă de locuit cu două nivele construita pînă la anul 2000                                        3 lei/m.p

         4. Casă de locuit cu două nivele construită după anul 2000                                           7 lei/m.p

         5.Casă de locuit cu un nivel cu suprefața de 50 m.p construită pînă la 2000              5 lei/m.p

         6. Casă de locuit cu un nivel cu suprefața mai mare de 50 m.p construită după anul 2000    7 lei/m.p

         7. Casă de locuit cu mai multe nivele construite pînă la anul 2000                                 7 lei/m.p

         8. Casă de locuit cu mai multe nivele construită după anul 2000                                    10 lei/m.p  

   9.Taxă pentru recepţia finală a căsuţelor de livadă:

      1. Căsuţă de livadă cu un nivel  pînă  la 50 m.p. construită pînă la anul 2000                    54 lei

      2.Căsuţă de livadă cu  cu un nivel mai mare de 50 m.p.construită după anul 2000       100 lei/m.p         

   10. Caracteristică                                                                                                                              10 lei

   11. Certificate de proprietate pentru realizarea producției                                                        25 lei

   12. Salon- magazin autorizație de funcționare pînă la 600m                                                10000 lei

   13. Salon-magazin autorizație de funcționare după 600m                                                    20000 lei

 

       Secretar al Consiliului                                                     Margareta Burduja

 

Обратная связь

E-mail:
Тема:
Сообщение: