Anunț реntru осuраrеа funcțiеi publice de specialist (contabil)

Anunț реntru осuраrеа funcțiеi publice de specialist (contabil)

Anunț реntru осuраrеа funcțiеi publice de specialist (contabil)
Anunt-contabil

Bibliografia concursului pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist (contabil) în cadrul Secției contabilitate a Primăriei comunei Truşeni:

 • Constituţia Republicii Moldova
 • Acte normative în domeniul serviciului public:
 • Legea nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;
 • Legea nr.25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;
 • Legea nr.155/2011 pentru aprobarea clasificatorului unic al funcțiilor publice;
 • Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale;
 • Legea integrității nr. 82/2008;
 • Legea nr.199/2010 privind statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică;
 • Hotărârea de Guvern nr.201/2009 „Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul  funcţionarului public”.
 • Acte normative specifice domeniului de specialitate:
 • Legea nr. 397/2003 privind finanţele publice locale;
 • Legea contabilității nr. 113/2007.
 • Hotărârea de Guvern nr. 1001/2011 privind punerea în aplicare a unor acte legislative;
 • Ordinul MF nr. 216 din 28.12.2015cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar și a Normelor metodologice privind evidența contabilă și raportarea financiară în sistemul bugetar.
 •  
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice centrale:
 • Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern;
 • Legea nr.100/2017 cu privire la actele normative;
 • Legea nr.982/2000 privind accesul la informație;
 • Legea nr.780/2001 privind actele legislative;
 • Legea nr.239/2008 privind transparenţa în procesul decizional.
 • Acte normative în domeniul administraţiei publice locale: 
 • Legea nr.435/2006 privind descentralizarea administrativă;
 • Legea nr.436/2006 privind administraţia publică locală;
 • Legea nr.438/2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova;
 • Legea nr.764/2001 privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova;
 • Legea nr. 768/2000 privind statutul alesului local.

Add Comment