Anunț de inițiere a elaborării proiectului „Edificarea răstignirii Troița Ioan Evanghelistul și Maica Domnului