Anunț – organizarea consultărilor publice edificarea răstignirii