Anunț privind decizia de inițiere a elaborării proiectului de decizie cu privire la amenajarea unei zone de agrement pe terenul amplasat în satul Trușeni, strada Petru Movilă, 3