ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

ANUNȚUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activității planificate

Administrația Publică Locală informează locuitorii comunei Trușeni despre proiectarea și construcția a două turbine eoliene pe terenurile cu numerele cadastrale 8039301021 și, respectiv,  8039206076, proprietate privată a S.R.L. „Vado Eco Farm”, conform deciziei Consiliului comunal Trușeni 11/13 din 23.12.2020″Cu privire la modificarea categoriei de destinație a terenului( Vado Eco Farm)” în baza prevederilor Ordinului nr. 1 din. 04.01.2019, cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la executarea procedurilor privind evaluarea impactului asupra mediului, și în temeiul art.3 alin(d) din Legea nr.1515 din 16.06.1993, privind protecția mediului înconjurător.

Primăria comunei Trușeni anunță publicul interesat, despre aprobarea și emiterea deciziei etapei evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului, de către Agenția de mediu, în cadrul procedurilor de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului   prevăzute de Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului, cu modificările ulterioare, pentru proiectul „Instalarea a două turbine eoliene SueWind S70”, propuse a fi amplasate în comuna Trușeni, terenul cu nr. cadastral 8039301024 și 8039206076, extravilan,

planificat de către S.R.L. „Vado Eco Farm”.

Decizia de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul primăriei comunei Trușeni din data de 02.02.2021, precum și pe pagină web oficială truseni.md.

Publicul interesat poate înainta în formă scrisă, la sediul autorității competente emitente, comentarii/observații la conținutul deciziei de evaluare prealabilă (de încadrare) a impactului asupra mediului din data publicării prezentului anunț, până la momentul expirării termenului legal de contestare a actelor emise de către autoritățile administrației publice, prevăzuți de legislația în vigoare.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul primăriei comunei Trușeni. Observațiile publicului, expuse în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul primăriei comunei Trușeni, amplasată pe adresa : 27 August, 30, comuna Trușeni, și pe adresa electronică primariatruseni@mail.ru.