Cerințe de securitate la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate și instalațiilor cu gaze naturale

Cerințe de securitate la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate și instalațiilor cu gaze naturale

Cerințe de securitate la utilizarea buteliilor de gaze lichefiate și instalațiilor cu gaze naturale

Reieșind din faptul că în ultima perioadă de timp, se atestă o majorare a cazurilor de explozii/incendii cauzate de exploatarea necorespunzătoare a buteliilor/utilajelor cu gaze lichefiate și instalațiilor de utilizare a gazelor naturale de către consumatorii finali, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență vine cu următoarele recomandări:


    Cerinţe de securitate la utilizarea instalaţiilor cu gaze naturale
– nu folosiți improvizațiile la instalații și aparate, ele prezintă pericol real de explozie și incendii;
– la aprinderea focului respectați principiul „gaz pe flacără”. Întâi se aprinde flacăra, apoi se deschide robinetul de gaz;
– asigurați ventilarea permanentă a încăperilor în care sunt instalate aparate cu flacără deschisă, alimentate cu gaze naturale;
– efectuați verificarea  instalațiilor de gaze o dată în an;
– evitați orice posibilitate de montare ilegală a unor racorduri la instalațiile interioare de utilizare a gazelor naturale.


Se interzice:
– aflarea în încăperi unde se simte miros de gaze sau unde sunt aparate de încălzire neracordate la coș de fum, având focul deschis;
–  folosirea racordurilor flexibile necertificate;
– lăsarea în funcțiune fără supraveghere a aragazelor sau a altor aparate neautomatizate;
– blocarea canalului și/sau coșului de fum!


Acțiunile în cazul depistării mirosului de gaze naturale:
– închideți toate aparatele alimentate cu gaze naturale;
– nu acționați întrerupătoarele și aparatele electrice  și electrocasnice;
– deschideți toate ușile și ferestrele pentru aerisirea spațiului;
– stingeți toate focurile de la aparatele de preparare a hranei sau de încălzire, nu folosiți chibrituri, brichete sau alte surse de foc deschis;
– anunțați cât mai rapid posibil, din afara spațiului afectat, serviciile de urgență (112).


În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se recomandă:

– amplasarea în exterior a buteliilor trebuie prevăzută la o distanță (în lumină) de cel puțin 0,5 m de la golurile de fereastră și 1 m de la golurile de ușă ale etajului întâi, cel puțin de 3 m de la golurile de ușă și de fereastră ale subsolurilor și demisolurilor;

– nu lăsați mâncarea pe foc nesupravegheată. Luați-o de la încălzit dacă trebuie neapărat să părăsiți bucătăria pentru o perioadă mai îndelungată, mai ales dacă s-ar putea ivi întârzieri neașteptate;

– după ce ați terminat de gătit, asigurați-vă că ați oprit din funcționare cuptorul și aragazul;

– Recomandăm utilizarea aprinzătorului electric;

– alimentați buteliile doar cu combustibilul pentru care au fost proiectate.

În cazul utilizării buteliilor de gaze lichefiate, se interzice:

– utilizarea buteliilor necorespunzătoare sau defecte;

– amplasarea buteliilor în interiorul clădirilor/caselor de locuit, acestea trebuie amplasate în exterior în dulapuri metalice;

– utilizarea furtunurilor de racord în stare defectă, cu porozități, îndoituri bruște, fisurate sau lărgite la capete, fără regulatoare de presiune, fără coliere de strângere, ori fără garnituri de etanșare sau cu garnituri deteriorate;

– racordarea aparatelor și mijloacelor de încălzire direct, fără reductor de presiune;

– amplasarea buteliilor în apropierea surselor de căldură, de radiații termice intense, ori sub acțiunea directă a razelor solare. Butelia nu se va depozita sau utiliza când temperatura depășește 40 oC;

– transportarea, manipularea sau folosirea buteliilor în altă poziție decât cea verticală, răsturnarea, lovirea lor, etc.;

– trecerea furtunului prin spatele cuptorului mașinii de gătit;

– suprapunerea garniturii noi peste cea veche;

– încălzirea buteliilor cu apă caldă, cu abur sau cu flacără, pentru mărirea presiunii gazului din butelii, întrucât aceasta ar putea provoca explozia buteliilor;

– spălarea buteliilor în lichide corozive (sodă, leșie etc.);

– efectuarea verificării etanșeității buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului cu flacără. Verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun.