Comisiile consultative de specialitate din cadrul Consiliului comunal Trușeni

Comisiile consultative de specialitate din cadrul Consiliului comunal Trușeni

I.    Comisia buget, finanţe, protecție socială, economie și reforme, cultură, educație, tineret și sport:

 1. Nedreaga Ghenadie
 2. Gandraman Rodica
 3. Vrînceanu Liusea
 4. Beregoi Viorica
 5. Bodiu Viorica
 6. Apostu Ana
 7. Șendrea Nicolae
 8. Madan Vladimir Vasile
 9. Rodideal Tudor

II.    Comisia urbanism, arhitectură, amenajare a teritoriului și agricultură:

 1. Bulat Nicolae
 2. Grozav Vasile
 3. Ursu Sergiu
 4. Rusu Aurel
 5. Madan Vladimir

III.    Comisia juridică, control petiții, reglementări și menținerea ordinii publice:

 1. Madan Iurie
 2. Strulea Nicolae
 3. Isac Ion
 4. Osoianu Irina
 5. Prisac Vitalie
 6. Popilevschi Nicolai
 7. Levodeanschi Vitalie