Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Consultării publice a proiectului deciziei ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare și operarea unor modificări a bugetului comunei Trușeni pentru anul 2023”

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului deciziei ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare și operarea unor modificări a bugetului comunei Trușeni pentru anul 2023”

Administraţia Publică Locală a comunei Truşeni  în temeiul deciziei nr.5/1 din 26.09.2018 „Cu privire la consultările publice” și dispoziției nr.198-d din 26.12.2022 ”Cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare din fondul disponibil și operarea unor modificări a bugetului comunei Trușeni pentru anul 2023”  iniţiază, începînd cu data de 30.12.2022 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la redistribuirea mijloacelor financiare și operarea unor modificări a bugetului comunei Trușeni pentru anul 2023”.

Scopul proiectului este asigurarea transparenţei în procesul de redistribuire a mijloacelor financiare și operarea unor modificări a bugetului comunei Truşeni pentru anul 2023.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie este pentru a stipula conform cerințelor legale redistribuirea mijloacele financiare din fondul disponibil și operarea modificărilor bugetului comunei Trușeni pentru necesitățile comunei.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  • Alocarea și distribuirea mijloacelor bugetare pentru anul 2023;

Beneficiarii proiectului de decizie sunt:  Cetățenii locuitori ai comunei Trușeni Administraţia Publică Locală Truşeni,  Instituțiile Publice din comună, comunitatea Trușeni.

Recomandările asupra proiectului de decizie pot fi expediate pînă pe data de  25.04.2023, ora 17.00 cu semnătură electronică pe adresa: primariatruseni.md@gmail.com sau pe adresa poștală MD-2039, mun.Chişinău, sat.Truşeni, str.27 August, nr.30.

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 26.042.2023 ora 15.00 în sala de ședințe a primăriei Trușeni.

Proiectul deciziei va fi disponibil pe pagina primăriei comunei Trușeni, rețeaua de socializare Facebook, pagina web oficială  www.truseni.md, rubrica „transparenţă decizională”  şi la  sediul primăriei comunei Truşeni amplasată pe adresa  satul Truşeni str.27 August, nr.30

Articole Recente