Date de contact

Date de contact

Date de contact

Datele de contact Primăria com.Trușeni – str.27 August,30; MD-2039

Primarul comunei Trușeni:

Munteanu Stela

Orele de primire: marți 8.00-12.00; joi 8.00-12.00

ANTICAMERA – BIR.1

Moisei Anastasia

Program de lucru: zilnic, luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel – 022590236

SECRETARA CONSILIULUI – BIR.7

Burduja Margareta

Orele de primire: marți 8.00-12.00; joi 8.00-12.00

Tel – 022590238

VICEPRIMAR – BIR.2

Grozav Sergiu

Program de lucru : marți 8.00-12.00; joi 8.00-12.00

Tel – 022590644

CONTABILITATEA – BIR.3

Vîrlan Ecaterina

Vîrlan Raisa

Isac Viorelia

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel – 022598111

ECONOMIST – BIR.3

Muntean Maria

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel – 022598111

SPECIALIST ÎN RELAŢII CU PUBLICUL – BIR.1

Moisei Anastasia

Orele de primire: luni-vineri de la 8.00-17.00; pauză 12.00-13.00

Tel – 022590236

ARHITECT Șef – BIR.9

Beșliu Ecaterina

Orele de primire: marți 8.00-12.00; joi 8.00-12.00

INGINERUL CADASTRAL – BIR.9

Alexei Lilia

Orele de primire: marți 8.00-12.00; joi 8.00-12.00

SERVICIUL JURIDIC – BIR.6

Martin Sergiu

SERVICIUL RESURSE UMANE – BIR.6

Procopii Veronica

PERCEPTORII FISCALI – BIR. 4

Madan Viorelia

Madan Angela

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel – 022590666

ASISTENŢA SOCIALĂ – BIR.5

Mladina Veronica

Madan Angela

Madan Valentina

Program de lucru zilnic: luni-vineri de la 8.00-17.00, pauză 12.00-13.00

Tel – 022590651

ARHIVA  – BIR.13

SPECIALIST (PROTECȚIA CIVILĂ)

SPECIALIST ÎN PROBLEMELE TINERETULUI ȘI SPORT

ADMINISTRATORUL

Vrînceanu Simion

BIBLIOTECA

Olaru Valeria

Tel – 022590230

INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR.1

Lupașcu Olga – director interimar

Tel – 022590221

INSTITUȚIA DE EDUCAȚIE TIMPURIE NR.2

Munteanu Vasilisa

Tel – 022590956

GIMNAZIUL NR.99 „GH.V.MADAN”

Lupașcu Elena

Tel – 022590332

GIMNAZIUL NR.98

Apostu Ana

Tel – 022590456

CASA DE CULTURĂ

Radu Oxana

CENTRUL DE SĂNĂTATE

Moisei Elena

Tel – 022590672

Registratura – 022590671

Datele de contact Primăria com.Trușeni – str.27 August,30; MD-2039

===================================================================

 

Numele/Prenumele

Zile de audiență /Regim de lucru

 

Serviciul/

Funcția

 

Tel de

serviciu

 

e-mail

Munteanu Stela

Marți/Joi

8.00-12.00

Primar

022590236

primariatruseni@mail.ru

Moisei Anastasia

Anticamera

8.00-17.00

Sp.relații cu publicul

022590236

primariatruseni@mail.ru

 

Grozav Sergiu

Marți/Joi

8.00-12.00

Regim de lucru

8.00-17.00

 

 

Viceprimar

 

 

079987104

primariatruseni@mail.ru

Burduja Margareta

Marți/Joi

8.00-12.00

Regim de lucru

8.00-17.00

 

Secretara

  Consiliului

 

 

022590238

consiliulcomunaltruseni.md@mail.ru

 

Vîrlan Ecaterina

Vîrlan Raisa

Isac Viorelia

Munteanu Maria

Regim de lucru

8.00-17.00

 

 

Contabilitate

 

022590270

022598111

primariatruseni@mail.ru

contabilitateatruseni@gmail.com

 

Madan Angela

Madan Viorelia

Regim de lucru

8.00-17.00

Serviciul percepere fiscală

 

022590666

primariatruseni@mail.ru

Mladina Veronica

Madan Galina

Madan Valentina

Marți/Joi

8.00-12.00

Regim de lucru

8.00-17.00

 

Serviciul asistență socială

 

 

022590651

primariatruseni@mail.ru

asistentasocialatruseni@mail.ru

 

Procopii Veronica

Regim de lucru

8.00-17.00

Serviciul resurse umane

 

022590236

veronica.procopii@gmail.com

 

Alexei Lilia

Beșliu Ecaterina

Marți/Joi

8.00-12.00

Regim de lucru

8.00-17.00

Serviciul cadastral

Serviciul arhitectură și construcție

 

 

022590341

primariatruseni@mail.ru

liliacadastru@mail.ru

ecaterina.besliu@gmail.com

 

I.M.TD-SERVITIUM

Regim de lucru

9.00-17.00

 

 

068634443

tdservitium@gmail.com