DECIZIE cu privire la edificarea în com. Trușeni, a răstignirii canonice „Troiță”, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului

DECIZIE cu privire la edificarea în com. Trușeni, a răstignirii canonice „Troiță”, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului

Avînd în vedere cererea preotului paroh Andrei Secrii, cu privire la eliberarea actelor permisive pentru edificarea răstignirii canonice „Troiță, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului”, amplasată în comuna Trușeni, la intrare în cimitirul nou,  teren cu nr. cadastral 8039303400, în conformitate cu  Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, ținând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 435 din 28.12.2006, privind descentralizarea administrativă, în conformitate cu art. 2, art. 5 (1),(2) lit. c) și art. 14(2) lit. a) din Legea monumentelor de for public nr. 192 din 30.09.2011, în baza prevederilor Regulamentului cu privire la cimitirele comunei Trușeni, aprobat prin Decizia Consiliului Comunal Trușeni nr. 8/14 din 11.09.2020,  în temeiul art.14(2) lit b), lit 0), art. 14(3) și  art.19(3), (4) din Legea nr.436/2006 privind administrația publică locală, Consiliul comunal Truşeni, DECIDE:

1. Se acceptă edificarea răstignirii canonice „Troiță, Ioan Evanghelistul și Maica Domnului”, amplasată în comuna Trușeni, la intrare în cimitirul nou, teren cu nr. cadastral 8039303400, conform schemei anexate.

2. Cheltuieli pentru lucrări de instalare și finanțare vor fi acoperite de către Comunitatea religioasă Biserica cu hramul „Sf. Arhanghel Mihail și Gavriil” din cadrul Bisericii Ortodoxe din Moldova, din comuna Trușeni, mun. Chișinău.

3. Arhitectul șef al comunei Trușeni, va coordona planul de încadrare și proiectul răstignirii.

4.Prezenta decizie va fi adusă la cunoștință populației din comuna Trușeni

5. Controlul executării prezentei decizii se pune în sarcina primarului comunei Trușeni.

Președinte de ședință                                        
Contrasemnează: Secretar al Consiliului