Dispoziția 20-d – 9.04.2021

Dispoziția 20-d – 9.04.2021

În perioada 15 martie -01 mai 2021, în toate localitățile municipiului Chișinău  se desfășoară Campania de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților  și Acțiunea de mediu „Râu curat de la sat la sat”.
        Inspecția pentru Protecția Mediului  a elaborat și prezentat programul de acțiuni privind organizarea și desfășurarea Campaniei „ Cu privire la organizarea și desfășurarea acțiunilor de primăvară de salubrizare și amenajare a localităților și a corpurilor de apă” care va fi un suport consultativ pentru autoritățile publice locale la întocmirea programelor și planurilor locale de organizare și desfășurare a acțiunilor de salubrizare.
    Anual, în preajma Sărbătorilor Pascale, în orice  localitate se desfășoară curățenia de primăvară. Pentru realizarea cu succes a acesteia, responsabilii din administrația publică locală vor lucra în baza unui plan de acțiuni. Mizăm mult și pe implicarea cetățenilor în Campania ecologică de primăvară. Invităm instituțiile publice, agenții economici, ONG-urile, societatea civilă să participe activ la acțiunile de salubrizare, înverzire, amenajare a spațiilor verzi din perimetrul imobilelor de locuit și a celor de altă destinație.
      Inspecția pentru Protecția Mediului pe tot parcursul bilunarului va monitoriza organizarea și desfășurarea cu succes a acțiunii de salubrizare a localităților de către autoritățile Administrației Publice Locale (APL). În procesul realizării acțiunilor impuse de dispoziția Inspecției Municipale pentru Protecția Mediului, persoanele implicate sunt atenționate să respecte măsurile de sănătate publică stabilite de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.
      În timpul Campaniei de salubrizare inspectorii de mediu  vor organiza raiduri ecologice în comun cu reprezentanții APL  respective, în rezultatul cărora vor fi concretizate volumele de lucru pentru lichidarea gunoiștilor neautorizate, formate în parcuri, păduri, fâșii de protecție a drumurilor, pe terenuri agricole și publice.

dispozitia-20-d-din9.04-2021

Add Comment