Dispoziție cu privire la organizarea și desfășurarea campaniei locale de salubrizare