Invitație de participare la concurs pentru antreprenori

Invitație de participare la concurs pentru antreprenori

Invitație de participare la concurs pentru antreprenori

Stimați Antreprenori de pe teritoriul comunei Trușeni,

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 250 din 09.03.2005 „Cu privire la aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii” și decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 19/7 din 24.11.2020 „Cu privire la instituirea Comisiei locale pentru desfășurarea Concursului Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”, vă comunicăm că,

Primăria comunei Trușeni, Vă încurajează să depuneți dosarele pentru a participa la Concursul „Cel mai bun Antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii pentru anual 2020”. Pentru noi fiecare antreprenor este important, care a decis să își desfășoare activitatea de antreprenor pe teritoriul localității. Fapt că, avem antreprenori pe care am putea miza și a lua lecții de rezistență.

Astfel, în vederea stimulării dezvoltării antreprenorului, promovării produselor și serviciilor agenților economici, participanți la concurs, sub patronajul Guvernului, Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova, în comun cu autoritățile administrației publice locale, organizează anual, concursul pentru decernarea titlului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”.

La concurs pot participa agenții economici – subiecți ai sectorului întreprinderilor mici și mijlocii, care cad sub incidența Legii nr. 179/2016 „Cu privire la întreprinderile mici și mijlocii”.

  1. Comisia municipală pentru desfășurarea Concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul întreprinderilor mici și mijlocii”, a ANUNȚAT desfășurarea etapei locale a Concursului „Cel mai bun antreprenor al anului 2020”.
  2. Doritorii de a participa la Concurs, urmează să completeze:

(1) cererea-tip de participare conform anexei nr.1;

(2) indicatorii privind desfășurarea activității economico-financiare conform domeniului de activitate – anexa nr.2; după cum urmează:

 (3) scurtă descriere a succeselor propriei afaceri obținute în anul 2020, în format liber. Dosarele urmează să fie prezentate până la data de 14.05.2021pe adresa Direcției generale economie, comerț și turism str. Columna, 106, sau email: dgect@cmc.md

În cadrul Concursului vor fi decernate premii pentru următoarele nominalizări:

1. Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie;

2. Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”;

3. Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului;

4. Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii;

5. Cel mai bun antreprenor-exportator;

6. Cel mai bun antreprenor-inovator;

7. Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural;

8. Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanţă;

9. Cel mai tânăr antreprenor;

10. Cel mai bun antreprenor-femeie.

Condițiile și formularele de participare la Concurs sunt publicate pe pagina oficială a Primăriei municipiului Chișinău, www.chisinau.md.

Comisia locală de Concurs aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr.19/7 din 24.11.2020,  va evalua dosarele participanților și va nominaliza câștigătorii Concursului.

Pentru informații suplimentare accesați numărul de telefon

(022) 22-73-88; (022)-22-33-16. 

Vă dorim mult succes în activitatea Dvs. antreprenorială.

Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie” din sectorul

întreprinderilor mici şi mijlocii

I. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie”

 Denumirea întreprinderii
Nr. d/oIndicatoriiPun-ctajulAnul de concursAnul precedentEvoluția rezultatelor anului de concurs în % faţă de anul precedentPuncta-jul total
1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5    
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10    
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate total, mii lei10    
5.Volumul vînzărilor nete, mii lei5    
6.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15    
7.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10    
8.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5    
9.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
10.Volumul investiţiilor total, mii lei5    
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
11.Ponderea procurărilor de materii prime și materiale de la furnizorii autohtoni în total achiziții, %5    
12.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
13.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
 100    
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” 
Comisia de concurs,  municipiul/raionul    
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor în sfera de producţie”            Semnătura operatorului 

II. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „verde”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5    
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10    
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, şi/sau al produselor comercializate total, mii lei10    
5.Volumul vînzărilor nete, mii lei5    
6.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei10    
7.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei5    
8.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5    
9.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
10.Volumul investiţiilor total, mii lei5    
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
– investiţii în echipamente cu consum redus de energie, mii lei     
– investiţii în echipamente bazate pe utilizarea energiei regenerabile, mii lei     
11.Cota energiei alternative sau renovabilă din totalul energiei utilizate, %5    
12.Consumul total de energie electrica, kWt5    
13.Volumul total de deşeuri, tone5    
14.Volumul de apă consumat, m35    
15.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
16.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
 100    
  Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”  
Comisia de concurs, municipiul/raionul    
  Nominaţia „Cel mai bun antreprenor, implementator al modelului economic „vedre”   Semnătura operatorului

III. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5    
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10    
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul mărfurilor şi/sau produselor comercializate total, mii lei10    
5.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15    
6.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10    
7.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5    
8.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei15    
9.Volumul investiţiilor total, mii lei10    
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
10.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
  100    
       
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”    
Comisia de concurs,   municipiul/raionul    
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor în sfera comerţului”   Semnătura operatorului  

IV. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5    
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10    
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul serviciilor prestate total, mii lei10    
inclusiv:     
– în mediul rural, mii lei5    
– păturilor social vulnerabile, mii lei5    
5.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15    
6.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10    
7.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5    
8.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
9.Volumul investiţiilor total, mii lei5    
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
10.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
11.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
 100    
      
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii” 
Comisia de concurs, municipiul/raionul    
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor în sfera prestări servicii”   Semnătura operatorului  

V. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor-exportator”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, şi sau al produselor comercializate total, mii lei10    
5.Volumul producţiei şi/sau al mărfurilor şi serviciilor exportate total, mii lei5    
6.Ponderea produselor autohtone în totalul produselor exportate (%)5    
7.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei10
8.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10
9.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5
10.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei5    
11.Volumul investiţiilor total, mii lei5
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
12.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
13.Numărul de participări la tîrguri și expoziții total, unități10    
 inclusiv:     
 – internaționale5    
 100
  Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
Comisia de concurs, municipiul/raionul
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor-exportator”   Semnătura operatorului

VI. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor-inovator”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5    
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10    
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/ Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, mii lei10    
5.Volumul vînzărilor nete, mii lei5    
6.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15    
7.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
8.Volumul investiţiilor total, mii lei, inclusiv:5    
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
9.Volumul cheltuielilor efectuate în cercetare şi inovare, mii lei5    
10.Volumul cheltuielilor raportat la volumul vînzarilor producţiei inovaţionale, %5    
11.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
12.Numărul obiectelor de proprietate intelectuală înregistrate, unități5    
13.Numărul obiectelor de proprietate intelectuală implementate, unități5    
14.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
  100    
       
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”   
Comisia de concurs, municipiul/raionul    
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor-inovator”   Semnătura operatorului  

VII. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul serviciilor prestate total, mii lei10    
5.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15
6.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10
7.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5
8.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
9.Volumul investiţiilor total, mii lei5
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
10.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
11.Categoria deținută5    
12.Numărul total al turiştilor deserviţi, unități5
inclusiv:     
– turişti autohtoni     
– turişti străini     
13.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
  100
  
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
Comisia de concurs, municipiul/raionul
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor în sfera turismului rural”   Semnătura operatorului  

VIII. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5    
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10    
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul serviciilor de consultanță prestate total, mii lei10    
inclusiv:     
– întreprinderilor mici și mijlocii din zonele rurale     
5.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15    
6.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10    
7.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5    
8.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
9.Volumul investiţiilor total, mii lei, inclusiv:5    
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în  dezvoltarea competențelor consultanților, mii lei     
10.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
11.Numărul serviciilor de consultanță noi oferite, unități10    
12.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
  100    
       
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”   
Comisia de concurs, municipiul/raionul    
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor în sfera serviciilor de consultanță”   Semnătura operatorului  

IX. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai tînăr antreprenor”

1234567
 1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, şi sau al produselor comercializate total, mii lei10    
5.Volumul vînzărilor nete, mii lei5    
6.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15
7.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10
8.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5
9.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
10.Volumul investiţiilor total, mii lei, inclusiv:5
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
11.Certificarea și implementarea sistemelor de management10    
12.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
13.Vîrsta antreprenorului-manager al afacerii5    
  100
  
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
Comisia de concurs, municipiul/raionul
  Nominaţia „Cel mai tînăr antreprenor”   Semnătura operatorului  

X. Indicatorii financiar-economici pentru conferirea titlului

„Cel mai bun antreprenor-femeie”

1234567
1.Numărul mediu scriptic de salariaţi, persoane5
2.Locuri de muncă nou create, unităţi10
inclusiv:     
– pentru tineri     
– pentru femei     
3.Salariul mediu lunar al unui salariat, lei5    
4.Cifra de afaceri/Volumul producţiei fabricate şi/sau al lucrărilor realizate, şi/sau al serviciilor prestate, şi sau al produselor comercializate total, mii lei10    
5.Volumul vînzărilor nete, mii lei5    
6.Profitul net (+), pierderea netă (-), mii lei15
7.Suma impozitelor şi taxelor achitate în bugetul consolidat total, mii lei10
8.Suma defalcărilor în bugetul asigurărilor sociale şi a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală total, mii lei5
9.Volumul cheltuielilor direcționate la soluționarea problemelor din localitate (sociale), mii lei10    
10.Volumul investiţiilor total, mii lei10
inclusiv:     
– investiţii în mijloace fixe, mii lei     
– investiții în dezvoltarea angajaților, mii lei     
11.Certificarea și implementarea sistemelor de management, unități10    
12.Numărul de participări la tîrguri și expoziții, unități5    
  100
  
Concursul „Cel mai bun antreprenor din  sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii”
Comisia de concurs, municipiul/raionul
Nominaţia „Cel mai bun antreprenor-femeie”   Semnătura operatorului