Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Organizarea consultării publice a proiectului deciziei ”Cu privire la aprobarea tarifului pentru Serviciul public de canalizare”

ANUNŢ

privind organizarea consultării publice a proiectului deciziei Cu privire la aprobarea tarifului pentru Serviciul public de canalizare”

Administraţia Publică Locală a comunei Truşeni  în temeiul deciziei nr.5/1 din 26.09.2018 „Cu privire la consultările publice” și dispoziției nr.130-d din 22.11.2022 ” Cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei ” Cu privire la aprobarea tarifului pentru  Serviciul public de canalizare şi desfăşurării consultărilor publice”, iniţiază, începînd cu data de 28.03.2023 consultarea publică a proiectului de decizie ” Cu privire la aprobarea tarifului pentru  Serviciul public de canalizare.

Scopul proiectului este asigurarea transparenţei prin intermediul consultărilor publice și dezbaterilor publice în procesul de aprobare a tarifului  pentru canalizarea predestinată:

– consumatorilor casnici.

–  Agenților economici si Institutiilor Publice Bugetare.

Necesitatea elaborării proiectului de decizie este pentru a asigura continuitate în prestarea, dezvoltarea și modernizarea serviciului public de canalizare în rezultatul aprobării unui preț rezonabil și argumentat ce va asigura funcționarea acestuia.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  1. tariful de 8 lei/m3 apa uzata captată si evacuata pentru persoanele fizice
  2. tariful de 17 lei/m3 apa uzata captată si evacuata pentru Agenti economici si Institutii Publice Bugetare
  3. taxa unica de conectare la sistemul public de canalizare in marime de 4000 lei/gospodarie

 

Beneficiarii proiectului de decizie sunt:  cetățenii/locuitorii comunei Trușeni, ÎM TD-Servitium, Administraţia Publică Locală Truşeni,  comunitatea Trușeni.

Recomandările asupra proiectului de decizie pot fi expediate pînă pe data de  17.04.2023, ora 17.00 cu semnătură electronică pe adresa: primariatruseni@gmail.com sau pe adresa poștală MD-2039, mun.Chişinău, sat.Truşeni, str.27 August, nr.30.

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 18.04.2023 ora 15.00 în sala de ședințe a primăriei Trușeni.

Proiectul deciziei și nota informativa sunt disponibile pe pagina web oficială  a primăriei comunei Trușeni www.truseni.md, rubrica „transparenţă decizională” rețeaua de socializare Facebook, canalul Telegram și canalul Viber și canalul Telegram ale a Primăriei Trușeni, la  sediul primăriei comunei Truşeni amplasată pe adresa  satul Truşeni str.27 August, nr.30

Articole Recente