Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Petiții

Cerințe față de petiție
Prin petiție se înțelege orice cerere, reclamație, propunere, sesizare, adresată organelor de resort, inclusiv cererea prealabilă prin care se contestă un act administrativ sau nesoluționarea în termenul stabilit de lege a unei cereri.  Petițiile se depun în forma scrisă sau forma electronică în limba de stat sau limba rusă în conformitate cu Legea privind funcționarea limbilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Petițiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele, domiciliul și număr de contact.

Procedura de depunere a petițiilor

Aveți posibilitatea de a depune petiție în adresa primăriei com. Trușeni prin intermediul:

  1. Î.S. «Poșta Moldovei» la adresa: mun. Chișinău, com. Trușeni, str. 27 August,30. MD-2039
  2. e-mail: primariatruseni.md@gmail.com
  3. la sediul primăriei în bir.1, de la ora 8:00 pînă la ora 17:00; pauza 12:00-13:00

Examinarea petițiilor se efectuează în conformitate cu prevederile Codului administrativ al Republicii Moldova și altor acte normative și legislative.

Petițiile în formă electronică conțin informații privind numele, prenumele, domiciliul și adresa electronică a petiționarului.

Petiția în formă electronică trebuie să corespundă cerințelor față de documentul electronic, inclusiv aplicarea semnăturii electronice, în conformitate cu legislația în vigoare.

Dacă textul petiţiei nu este lizibil şi nu poate fi citit sau petiţia conţine informaţii insuficiente şi neconcludente referitor la problema abordată, petiţia nu se va examina, iar organul sau persoana oficială va informa petiţionarul despre motivul neexaminării, în cazul în care numele şi adresa indicate pot fi citite.

Petiţiile care conţin ameninţări la securitatea naţională, la ordinea publică, la viaţa şi sănătatea persoanei oficiale şi a membrilor familiei acesteia, precum şi ameninţări la adresa altor organe şi/sau a altor persoane oficiale sau grupuri de persoane, se vor remite organelor de drept competente.

Cum trebuie să completezi o petiție:

Partea superioară a formularului

Numele tău

Emailul tău

Subiect

Mesajul tău (inclusiv numărul de telefon și adresa)

Partea inferioară a formularului