Planul îmbunătățirii funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol

Planul îmbunătățirii funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol

Planul îmbunătățirii funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol

Ministerul Agriculturii , Dezvoltării regionale și Mediului informează că, în scopul soluționării problemelor ce țin de degradarea accelerată a resurselor de sol prin Hotărârea Guvernului 864/2020, a fost aprobat Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025 și a Planului de acțiuni pentru anii 2021-2023 privind implementarea acestuia.

       Scopul acestuia constă în realizarea măsurilor de stopare a degradării și sporirii fertilității solurilor pe terenurile cu destinație agricolă prin modernizarea și extinderea sistemului de îmbunătățiri funciare, implementarea tehnologiilor moderne și a practicilor agricole prietenoase mediului. De asemenea, prin Hotărârea Guvernului nr.985/2020 a fost aprobat Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare întru implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025.

        Prevederile prezentului Regulament se extind asupra proiectelor investiționale de îmbunătățiri funciare ce cuprind activități întru atingerea obiectivelor Planului de acțiuni privind implementarea Programului de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025(buget de stat).

        În cazul proiectelor ce vor fi stimulate prin intermediul Unității consolidate pentru implementarea Programelor Fondului Internațional pentru Dezvoltare Agricolă(IFAD), Unitățile de implementare a Proiectului ”Livada Moldovei” și Fondului de Dezvoltare Durabilă Moldova condițiile de eligibilitate pot fi vizualizate pe siteul: https://www.ucipifad.md/ , https://livada-modovei.md , și https://sda.gov.md/.     Suplimentar, menționăm că a fost creat Sistemul Informațional ” Registrul solurilor Republicii Moldova” (Hotărârea Guvernului nr.1001/2014 și Hotărârea Guvernului nr.835/2020). Rezultatul generalizat poate fi vizualizat pe adresa : https://soluri.ipot.md.

Add Comment