Sinteza recomandărilor – redistribuirea mijloacelor financiare