Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

ANUNȚ pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M.”TD-Servitium”

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii Municipale ”TD-Servitium”, aprobat prin decizia Consiliului comunal Trușeni nr.4/32 din 10.06.2020 se anunță recepționarea dosarelor pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Î.M.TD-Servitium, candidaților care corespund următoarelor cerințe:

 • cunoaște limba română;
 • deţine studii superioare sau echivalentul lor;
 • a activat în funcţii de conducere cel puțin 4 ani;
 • cunoaşte cel puțin o limbă de circulaţie internațională;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • nu este condamnată, prin hotărîre definitivă şi irevocabilă a instanţei de judecată, pentru infracţiuni de corupţie, care cade sub incompatibilităţile şi restricţiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale.

Dosarul de participare la concurs trebuie să conțină cel puțin:

 • scrisoarea de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 • curriculum vitae (CV);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii;
 • referințe profesionale (nu mai puțin de două);
 • cazierul judiciar;
 • declaraţia privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei nr.4 la prezentul Regulament;
 • copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare/specialitate;
 • certificatul care atestă cunoaşterea unei limbi de circulaţie internațională, dacă deține;
 • certificat despre starea sănătății și certificat de la instituția narcologică.

Notă: Copiile documentelor prezentate în dosarul de concurs se certifică de către candidat, pe propria răspundere, sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

Termenul limită de depunere a documentelor –  până la data de 16.06.2023, ora 17.00.

Dosarul complet pentru înscrierea la concurs poate fi prezentat pe adresa: mun.Chișinău, sat.Trușeni str.27 August nr.30.

Concursul privind selectarea candidatului la funcția de administrator al Întreprinderii Municipale ”TD-Servitium” se va desfășura în două etape: I – preselecția candidaților și II – interviu.

Concursul se va desfășura la data de 21.06.2022, ora 17.00 în incinta Primăriei comunei Trușeni (str.27 August nr.30).

Informații suplimentare la tel.:022-590-644, 022-590-366, 022-590-368, mob.069368790

Președinte al Comisiei de concurs                                                  Nicolai BULAT

 

Articole Recente