Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Interprinderea municipală TD-SERVITIUM

Întreprinderea a fost creată în temeiul Deciziei Consiliului comunei Trușeni nr. 2/2.1 din 29.02.2012 „Cu privire la crearea Întreprinderii Municipale de prestare a serviciilor comunale”, a cărui fondator este Consiliul comunal Trușeni, pentru a asigura captarea, tratarea și distribuția apei, prin organizarea, gestionarea, reglementarea și monitorizarea funcționării serviciului public de alimentare cu apă din comuna Trușeni, în conformitate cu Legea nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat și întreprinderea municipală, Legea nr.845/1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Hotărârea Guvernului nr.848/2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderea de stat şi întreprinderea municipală.

Întreprinderea Municipală TD-SERVITIUM” își desfășoară activitatea în conformitate cu legislația Republicii Moldova și anume:

  • LEGEA Nr. 303 din 13-12-2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare;
  • Legea nr. 105/2003 privind protecția consumătorului;
  • Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 355/2019 din 27 septembrie 2019 privind Regulament-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
  • Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 356/2019 din 27 septembrie 2019 privind Regulament-cadru cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare;
  • Hotărârea Consiliului de Administrație al ANRE nr. 489/2019  privindMetodologia de determinare, aprobare și aplicare a tarifelor pentru serviciu de alimentare cu apă;
  • REGULAMENTUL de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Trușeni, aprobat conform pct. 2 al deciziei Consiliului comunal Trușeni nr.6/3 din 13.07.2020 ,,Cu privire aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Trușeni”;
  • REGULAMENTUL cu privire la indicatorii de performanță ai serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare din comuna Trușeni, aprobat conform pct. 3 al deciziei Consiliului comunal Trușeni nr.6/3 din 13.07.2020 ,,Cu privire aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare din comuna Trușeni”.

Regulamentele ce reglementează organizarea și funcționarea serviciului public de alimentare cu apă din comuna Trușeni și acel cu privire la indicatorii de performanță, le puteți găsi pe pagina oficială web al APL: www.truseni.md, la rubrica Decizii adoptate, nr.7/14 din 01.12.2021; Administratorul ÎM-TD SERVITIUM este GROZAV Svetlana .