Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Vânători-Neamț-România

Așezare geografică

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ = 7.595 locuitori;
Alcătuită din satele: Lunca ( 1.090 locuitori), Mănăstirea Neamț (234 locuitori); Nemțișor (1.413 locuitori) și Vânători-Neamț (4.858 locuitori) – sat de reședință, comuna Vânători-Neamț ocupă extremitatea nordică a județului Neamț și nord-vestul Depresiunii Neamț, una dintre cele mai desăvârșite depresiuni subcarpatice din țara noastră, cum o numea Mihail David, în 1931.

Limite geografice:

 • În partea de est, avem vecin orașul TârguNeamț;
 • Comuna Agapia, la sud;
 • Comuna Crăcăoani, la sud-vest;
 • În partea de vest, avem vecină comuna Pipirig;
 • Vecinele din partea de nord sunt două comune din județul Suceava:Râșcași Boroaia;
 • Comuna Brusturi, la nord-est;
 • În partea de est, ne învecinăm cu comuna Răucești.

Relieful comunei Vânători-Neamț este variat și cuprinde:

 • zona muntoasă, reprezentată de ramificații ale Culmii Stânișoarei cu munți acoperiți cu păduri mixte, având înălțimi ce depășesc cu puțin 1.000 metri.
 • zona dealurilor, cu înălțimi ce variază între 500-900 metri este reprezentată de dealurile fragmentate de cursurile numeroaselor ape curgătoare, împădurite cu păduri mixte.
 • urmează zona de câmpie, o zonă joasă, depresionară, constituită din terasele de 2-6 metri și 10-15 metri ale celor două ape mai importante care curg pe teritoriul comunei: Neamțul și Nemțișorul.
 • în sfârsit, zona lunciloraflate în lungul văilor Neamțului și Nemțișorului, înclinate de la vest spre est.

Vegetația

Relieful, solurile, clima și, în parte, activitățile oamenilor au creat condiții pentru apariția și dezvoltarea unei fitocenoze bogate și complexe. Cea mai mare parte din teritoriul comunei este acoperită cu vegetație forestieră, aproximativ 11.641 hectare, reprezentând 70% din suprafață, în care ponderea speciilor ar fi următoarea: 64%, fagi, 20%, molizi, 14%, brazi și 2%, alte specii.

Fauna

Cadrul natural, cu o bogată vegetație, a favorizat dezvoltarea unei faune diversificate. Întâlnim în pădurile care ne înconjoară cerbi, căprioare, urși, lupi, vulpi, jderi și veverițe. În zona dealurilor: iepuri, viezuri, bursuci, mistreți și în zonele mai joase, șoareci de pădure, nevăstuici, râși, pârși. Bogată este și categoria păsărilor, începând cu neamul ciorilor și continuând cu corbii, pupezele, ciocănitoarele, pițigoii, mierlele, sturzii, gaițele, turturelele, prepelițele. Spre Sihla, se întâlnesc exemplare ale cocoșilor de munte.

Populația

Descoperirile arheologice au dovedit că zona noastră a fost locuită din timpuri străvechi. Care elemente să fi atras populația spre aceste locuri? Poate suprafețele de pășuni și fânețe care puteau asigura hrana pentru animale sau pădurile care oferă vânat, fructe și loc de refugiu în caz de nevoie; izvoarele cu apă indispensabilă vieții; apele bogate în pește; izvoarele cu apă sărată folosită în alimentație, pentru animale și pentru conservarea unor produse sau poate fiecare în parte și toate la un loc. Peste populația autohtonă s-au așezat de-a lungul timpului și alte populații. Mai întâi o populație venită din Transilvania care practică transhumanța spre câmpiile Jijiei, Dunării și chiar mai departe. Un nou val de transilvăneni se stabilesc la Vânători-Neamț după înfrângerea răscoalei conduse de Horea, Cloșca și Crișan din 1784. Aceștia s-au așezat în partea sudică a satului, partea care a primit numele de UNGURENI. Ocupația tradițională a locuitorilor comunei a fost creșterea animalelor cu activitățile de prelucrare a laptelui, lânii și pieilor, țesutul și împletitul. Importante erau în trecut pescuitul, creșterea albinelor și vânătoarea. De altfel, de la renumele de buni vânători vine și numele satului.

Website – https://www.vinatorineamt.ro/