Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Anunt privind desfășurarea concursului la funcțiile vacante de specialiști principali: 2 agenți constatatori și jurist

Primăria comunei Truşeni anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante de: 2 specialiști principali (agenți constatatori) și specialist principal(jurist) în cadrul primăriei. Documentele de participare la funcția publică vacante se vor depune pînă la 21.06.2023

Bibliografia concursului 2023 jurist agent constatator

formular de participare la concurs

Documentele de participare la concurs:

a)formularul de participare, specificat în anexa la prezentul Regulament;

a1) conceptul de dezvoltare instituțională, care reflectă viziunea candidatului asupra priorităților și direcțiilor principale de dezvoltare ale autorității publice și nu va depăși 5 pagini – în cazul concursului pentru ocuparea funcției publice de conducere de nivel superior sau a funcției publice de conducere de conducător și adjunct al conducătorului organului din subordinea ministerelor și altor autorități administrative.

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

e) certificatul medical – dacă în fişa postului pentru funcţia respectivă, sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;

f) cazierul judiciar.

 

Articole Recente