Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Consultării publice a proiectului deciziei ”Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere din com. Trușeni”

ANUNŢ

Administraţia Publică Locală a comunei Truşeni  în temeiul deciziei nr.5/1 din 26.09.2018 „Cu privire la consultările publice” și dispoziției nr.155-d din 26.04.2023 ”Cu privire la iniţierea elaborării proiectului deciziei ”Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere din com. Trușeni”  iniţiază, începînd cu data de 27.04.2023 consultarea publică a proiectului de decizie ”Cu privire la ajustarea tarifelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere din com. Trușeni”.

Scopul proiectului este asigurarea transparenţei în procesul de ajustare a tarifelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor menajere din com.Trușeni.

Elaborarea proiectului de decizie este necesar pentru:

– a ajusta tarifele pentru colectarea și transportarea deșeurilor conform cerințelor legale și cheltuielilor, necesităților și intereselor cetățenilor,

– a asigura un aspect curat comunei,

– a asigura funcționarea unui serviciu public cu respectarea condițiilor de activare de către agentul economic, care prestează serviciul de colectare și transportare a deșeurilor.

Prevederile de bază ale proiectului sunt:

  • Ajustarea tarifelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor;

Beneficiarii proiectului de decizie sunt:  Cetățenii-locuitori ai comunei Trușeni,  Instituțiile Publice din comună, comunitatea Trușeni, agenții economici.

Recomandările asupra proiectului de decizie pot fi expediate pînă pe data de  18.05.2023, ora 17.00 cu semnătură electronică pe adresa: primariatruseni.md@gmail.com sau pe adresa poștală MD-2039, mun.Chişinău, sat.Truşeni, str.27 August, nr.30.

Dezbaterile publice vor avea loc pe data de 19.05.2023 ora 17.30 în sala de ședințe a primăriei Trușeni.

Proiectul deciziei este disponibil pe pagina primăriei comunei Trușeni, rețeaua de socializare Facebook, pagina web oficială  www.truseni.md, rubrica „transparenţă decizională”  şi la  sediul primăriei comunei Truşeni amplasată pe adresa  satul Truşeni str.27 August, nr.30

 

Articole Recente