Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Redistribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil și operarea unor modificări a bugetului comunei Trușeni pentru anul 2022

Cu  privire la redistribuirea mijloacelor financiare din soldul disponibil  și  operarea unor modificări a bugetului comunei Trușeni  pentru anul 2022.

Având în vedere necesitățile primăriei și examinând  demersul managerilor  instituțiilor publice cu  privire  la  rectificarea    bugetului comunei   Truşeni  pentru   anul  2022  din  contul   mijloacelor    disponibile  bugetare,  în conformitate  cu  decizia Consiliului  comunal  Trușeni nr.8/4 din 30.12.2021 ”Cu  privire  la  aprobarea  bugetului  comunei  Trușeni  pentru  anul 2022 în lectura a doua”, art.28(2) din   Legea  Republicii   Moldova  nr.397/2003 ”Cu  privire  la  finanțele  publice  locale” în  temeiul  art. 14(2) lit. (n) din  Legea  Republicii Moldova  nr. 436/2006, ”Privind   administrația  publică  locală”, Consiliul  comunal  Trușeni  DECIDE:

1.Se alocă mijloace financiare bugetare din soldul mijloacelor disponibile create la data de 01.01.2022 în sumă de 15 946 760,0 lei, conform anexei.

2.Specialistul principal (economist) va redistribui suma de 15 946 760,0 lei din soldul disponibil și va opera modificările  de  rigoare  în  bugetul  comunei  Trușeni pentru  anul 2022 conform  prevederilor   prezentei  decizii.

3.Controlul îndeplinirii prezentei decizii se pune în sarcina comisiei buget, finanțe, economie și reforme, cultură, educație, tineret și sport.

Președinte de ședință                                         
Contrasemnează:

Secretar al Consiliului

 

BURDUJA Margareta 

                                  

 

 

Anexa la decizia Consiliului comunal Trușeni_____ din 14.03.2022

Nr. /r Instituția

bugetară

Grupa Codul ECO Denumirea Suma  /lei/
1 Aparatul primăriei 0301-

00005

273200 Indemnizaţii la încetarea acţiunii contractului de muncă

Total

12500,0

 

12500,0

2 Gospodăria de locuințe și gospodăria serviciilor comunale 7502-

00333

282100 „Cheltuieli capitale pentru lucrări topografogeodezice, de cartografie şi cadastru” 100000,0
312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale / lucrări/servicii de amenajare cimitire 410000,0
312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale Lucrări capitale /servicii de amenajare și reabilitare ministadion 83600,0
315110 Procurarea mijloacelor de transport (tractor) 6000,0
331110 Procurarea combustibilului, carburanților și lubrifianților 80000,0
 

Total

 

1579600,0

3 Dezvoltarea comunală Aprovizionarea cu apă și canalizare 7503-00319 Proiect 13373/

319240

Servicii de proiectare pentru Sistemul de alimentare cu apă a satului Trușeni, mun. Chișinău (sectorul Vălicica Nouă, conectarea la aducțiunea Chișinău-Trușeni, racordarea la rețeaua existentă Vălicica Veche) 240000,0

 

Proiect 14063/

319230

Constructia apeduct centralizat Vălicica Nouă 5050000,0

 

12303/

319230

Lucrări de constructie a  rețelelor de canalizare 474700,0
???

319240

Proiectarea rețelei de canalizare 1200000,0
Forarea fântânii arteziene

Total

1 060 000,0

8024700,0

4 Infrastructura drumurilor 6402-00154

 

6402-00319

312120

 

 

 

319240

Reparația capitală a drumului Trușeni-Dumbrava

 

Elaborarea documentației de proiect pentru  reparația și reconstrucția capitală a unor drumuri

Total

2000000,0

 

 

 

600000,0

 

 

 

2600000,0

5 Iluminat stradal 7505-

00319

13636/

319220

Proiectarea și executarea lucrărilor de extindere a sistemului de iluminat stradal

Total

610000,0

 

 

610 000,0

6 Grădinița 2 0911-

8802

312120 Reparaţii capitale ale construcţiilor speciale Lucrări capitale de reparație a foișoarelor

Total

565600,0

 

565600,0

7 Gimnaziul   Gh. Madan 0921

8804/

00201

311120 Reparaţii capitale ale clădirilor Lucrări capitale de reparație Holul et.1

Total

616100,0

 

616100,0

8 Complexul Educațional Trușeni 0921

8804/00201

311120 Reparaţii capitale ale clădirilor Lucrări capitale de reparație

Sala Festivă

Procurarea calculatoarelor

Total

717100,0

 

 

92 000,00

809100,0

9 Centrul de sănătate 8018-00180 254000 Subvenții acordate autorităţilor/instituţiilor publice Construcția capitală a gardului

Total

400 000,00

 

400 000,00

10 Casa de Cultură 8502-00234 211310

212100

 

Compensaţie pentru alimentaţie

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

101200,00

29340,00

314110 Procurarea a 3 camere video 10000,0
222720

222400

Deplasări 60000,0
222990 Servicii de instalare/dezinstalare a pomului de Crăciun și luminilor 60000,0

 

339110 Cadourile lui Moș Crăciun 70000,0
222990 Organizarea Hramului Satului 50000,0
222990 Organizarea Festivalului Cireșar

Total

70000,0

450540,00

11 Muzeul 8502-

00232

211310

212100

Compensaţie pentru alimentaţie

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

25300,00

7340,00

222990 Servicii foto/video și montare 24000,0
314110 Aparat de fotografiat 17000,0
314110 Panou informativ 2500,0
314110 Paravan 9200,0
314110 Banner personalizat al muzeului 1000,0
336110 Bannere tematice 2000,0
336110 Rechizite birou (rame, suporturi) 5000,0
Total 93340,00
12 Biblioteca 8502

00231

211310

212100

Compensaţie pentru alimentaţie

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Total

12650,00

3670,00

16320,00

13 Servicii de sport si cultura fizica 0812/8602

00230

211310

212100

Compensaţie pentru alimentaţie

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Total

12650,00

3670,00

16320,00

14 Servicii pentru tineret 0813/8603

00239

211310

212100

Compensaţie pentru alimentaţieContribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

Total

25300,00

7340,00

32640,00

15 ÎM TD-Servitium 251100 Subvenții (procurarea pompelor)

 

Total

120 000,00

 

120 000,00

 

Total

 

15 946 760,00

 

Secretar al Consiliului BURDUJA Margareta 

Articole Recente