Eye Tonuri de gri
Invert Mode Culori inversate
Link Linkuri subliniate
Keypad Navigare prin tastatură
Triangle Cursor negru
Triangle Cursor alb
Remove Circle Text mic
Add Circle Text mare
Refresh Resetare
Close Inchide

Soluții de proiect pentru ”REABILITAREA ȘI RESTAURAREA COMPLEXULUI CASEI DE CULTURĂ”

Stimați locuitori ai com. Truseni!

APL Trușeni organizează consultări publice ce țin de dezbaterea urmatoarelor obiectve:

  1. Soluții de proiect pentru ”REABILITAREA ȘI RESTAURAREA COMPLEXULUI CASEI DE CULTURĂ”, în III etape:

I etapă – Reabilitarea și amenajarea scuarului Casei de cultură, care prevede reorganizare elementelor constructive prin restabilirea havuzului festiv frontal, a pereului și a scărilor frontale restabilirea estradei de vară cu o capacitate de 400 locuri, a aleelor și pietonalelor,  amenajarea aleei scriitorilor (personalităților notorii), modernizarea terenului sportiv și a blocului utilitar;

II etapă – Resistematizarea și replanificarea cu supraetajare a Anexei de tip P+E în scopul amplasarii Muzeului și a Centrului de tineret din localitate, Sala Mică de festivități;

III etapă – Reabilitarea prin inițierea lucrărilor complexe de consolidare, restaurare și reparare capitală a clădirii principale (Casa de cultură), care presupune lucrări complexe de resistematizare și consolidare a încăperilor de activități, de trasare a rețelelor inginerești și amenajarea blocurilor sanitare interioare, lucrări de restaurare a elementelor de decor și personalitate arhitecturală unică a sălii festive, holului principal și fațadelor. Definitivarea lucrărilor inițiate în a.2020 după efecctuarea unei expertize tehnice asupra stării și calității lucrărilor începute.

  1. Soluții de proiect pentru ”CENTRU COMUNITAR PENTRU COPII ȘI TINERI, str. Petru Movilă nr.3”, care presupune amenajarea unui centru multifuncțional pentru organizarea activităților non-formale extracurilulare a copiilor și tinerilor din sectorul Valicica Nouă. Acesta va putea găzdui copii și tineri care doresc să-și petreacă timpul liber în activități colective de cunoastere, inovare, creație și distracție. Pentru a educa în spirit prietenos cu mediul, ne propunem că un astfel de centru să fie dotat ingineresc cu sisteme de consum și surse alternative regenerabile. Să educe în generațiile viitoare bune practici de abordare sustenabilă a resurselor și idei inovative în asigurarea durabilă de dezvoltare a localității în spirit prietenos mediului.

Temeiul: Deciziile  nr. 8/22 din 11.09.2020, nr. 10/4 din 11.11.2020, nr. 8/4 din 30.12.2021, nr. 1/1 din 04.02.2022, 3/7 din 12.04.2022, nr. 3/10 din 12.04.2022, și necesitatea dezvoltării teritoriului si domeniile social-culturale.

Beneficiar: Primaria com. Truseni, locuitorii com. Truseni
Autorul proiectelor: ARHIPRO SRL

Prevederile de bază: Necesitatea dezvoltării și reabilitării obiectivelor social-culturale din localitatea Truseni prin:

  1. restaurarea clădirii principale a Complexului Casa de Cultură din Trușeni, repararea obiectelor existente și crearea spațiilor de recreare și sport noi, conform normelor la zi, repararea obiectivelor existente și reconstrucția accesului pietonilor în jurul acestora cu amenajarea complexa a scuarului;
  2. construcția și amenajarea obiectivelor noi pentru recreare și sport pentru copii și tineri în sectorul Vălicica Nouă.

SCOPUL:  ÎMPREUNĂ ne propunem să dezbatem  aceste idei, menite să susținem și dezvoltăm oportunități de valorificare a potențialului generațiilor tinere, dornice de inovări, dezvoltarea talentelor, comunicare nonformală și idei genioase pentru dezvoltarea durabilă a localității.

 

Termenul-limită de prezentare a recomandărilor: Părțile interesate pot expedia recomandări pe marginea consultărilor publice până pe data de 28.09.2022, în adresa Primăria com. Trușeni, str.27 August nr.30 tel. 022-590-236 și/sau la adresa electronică: primariatruseni@mail.md.

Discuțiile publice sunt planificate pentru 29.09.2022, orele 15.00 și se vor desfășura în Sala de sedințe a Primăriei com. Trușeni. La prezentare vor participa reprezentanții APL Trușeni, autorii proiectului, care vor răspunde la întrebările cetățenilor și vor asculta propunerile acestora de a îmbunătăți proiectul. La prezentare sunt așteptați și reprezentanți ai ONG-urilor de profil.  Îndemnăm persoanele interesate (societatea civilă, mass-media) să asiste, să participe și să se pronunțe asupra proiectului propus.

Pentru a vizualiza schițele de proiect accesați link:

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F3RJBGAQ%3Ffbclid%3DIwAR0iHbm4eEL9TtRUpfmUD4lm5M328A73uRFj-MHu-sWwbGwJuYct2H9NDXI&h=AT3ml-XhnwaWDZHlCV_XWurLsQhPUK71fMTfqXO7t0Q6PCNxP7Gtd8WPx1oFoKUv04Ur3zOUDq2N8Kp-Zf6OKQCNjnE3cKNy2UzDTCYrXZqJLR9BM6fRE7UI11F6ZSpi0IljBA

Articole Recente